Đường dẫn truy cập

Bầu cử Hoa Kỳ

Xem thêm

Cử tri đi bầu tại một trường trung học thành phố Toms River, tiểu bang New Jersey phải đi ngang qua khu tạm trú cho người tránh bão Sandy. Mặc dù tiểu bang này gặp thiệt hại nặng vì bão, cử tri cũng đi bầu rất đông. (AP Photo/Mel Evans)
1

Cử tri đi bầu tại một trường trung học thành phố Toms River, tiểu bang New Jersey phải đi ngang qua khu tạm trú cho người tránh bão Sandy. Mặc dù tiểu bang này gặp thiệt hại nặng vì bão, cử tri cũng đi bầu rất đông. (AP Photo/Mel Evans)

Tổng thống Obama gọi cho các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông ở Chicago sáng ngày bầu cử.
2

Tổng thống Obama gọi cho các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông ở Chicago sáng ngày bầu cử.

Cụ Rolf Kleinwort, 87 tuổi, ở Boca Raton, Florida, dán nhãn "I Voted" trên nạng đỡ của cụ sau khi bầu xong. (AP Photo/Chris O'Meara)
3

Cụ Rolf Kleinwort, 87 tuổi, ở Boca Raton, Florida, dán nhãn "I Voted" trên nạng đỡ của cụ sau khi bầu xong. (AP Photo/Chris O'Meara)

Tổng thống Obama gọi cám ơn các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông  ở Chicago sáng ngày bầu cử. (AP Photo/Carolyn Kaster)
4

Tổng thống Obama gọi cám ơn các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông  ở Chicago sáng ngày bầu cử. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG