Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 327 (advanced)


Anh ngữ sinh động bài 327 (advanced)
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:55 0:00
Tải xuống
Ðây là chương trình Anh Ngữ sinh động bài 327. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Trong bài học hôm nay ta học ôn về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là chủ từ số ít hay số nhiều thì động từ ở số ít hay số nhiều. Ðây là điểm mà học viên học tiếng Anh ngữ sinh ngữ 2 thường mắc lỗi nhất.

Chủ từ và động từ phải hợp với nhau về số ít hay số nhiều và về ngôi thứ của chủ từ.

1. Collective nouns - Danh từ tập thể
Collective noun là một danh từ tập thể, có thể theo sau bởi động từ số ít hay số nhiều, tuỳ theo danh từ tập thể đó được coi như một đơn vị hay những thành phần tạo thành đơn vị đó.
The executive committee haven’t reached an agreement with the union.
Uỷ ban quản trị chưa đạt được thoả thuận với công đoàn.
(Uỷ ban chưa đồng ý, nghĩa là các thành viên members có ý kiến khác nhau, nên committee coi như những phần tử của một tập thể, do đó động từ ở số nhiều.)
Nhưng:
Finally the executive committee has unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees.
Sau rốt uỷ ban quản trị đã đồng ý tăng lương 5% cho toàn thể nhân viên.
(Ủy ban nhất trí như một nên coi như một đơn vị, và động từ has agreed ở số ít.)

-The jury are having an argument (as separate individuals). Bồi thẩm đoàn (coi như các thành viên biệt lập) đang có một cuộc tranh luận.
(động từ ở số nhiều)

The jury is sequestered (as a whole).
Bồi thẩm đoàn đã được tách biệt ra để họp riêng.
(Ðộng từ ở số ít)
[to sequester=to force a group like a jury to stay away from others.]

=>Collective nouns

Những chữ class (lớp), committee (uỷ ban), team (đội banh), jury (bồi thẩm đoàn), family (gia đình) coi như số ít nếu coi như một nhóm, hay một đơn vị, và coi như số nhiều nếu là những phần tử hay thành viên của nhóm đó.

-The committee was unanimous in its recommendations.
Ủy ban đồng thuận về những điểm họ đề nghị.

The class were unable to agree on a date for the party.
Lớp học chưa đồng ý chọn ngày nào tổ chức tiệc vui.

-The group of students is going on a field trip.
Nhóm học sinh sắp đi chơi dã ngoại.

Literary descriptions. Nhiều khi có những danh từ số nhiều đứng sau chủ từ số ít (để bổ nghĩa thêm cho hoàn chỉnh ý của chủ từ), nhưng không vì thế mà động từ ở số nhiều.

Over the ripples glides a small canoe /kờ-nu/.
(verb) (subject)

Trên gợn sóng lăn tăn một con thuyền độc mộc lướt nhẹ.

Glide=trượt, lướt nhẹ; ripples=gợn sóng lăn tăn; canoe=thuyền độc mộc. Chủ từ là chữ nào? Canoe. Ðộng từ là chữ gì? Glides. Ripples số nhiều đứng làm complement bổ từ cho preposition over. Viết lại theo lối thông thường:

A small canoe glides over the ripples.

=>Chủ từ là canoe, động từ là glides, dù có chữ ripples (sóng gợn) chen vào.

Credit: http://grammar.ccc.commnet.edu

2. Everyone, somebody, none of you, anyone, each -- theo sau bởi động từ ở số ít.

-The teacher is pleased to see that everyone has done his or her homework.
Giáo viên mừng thấy em học sinh nào cũng làm bài tập ở nhà.

But: The teacher is not happy to see that none of the students in the class have done their homework. Giáo viên không hài lòng thấy các em học sinh chẳng có em nào làm bài tập ở nhà. (Sau none of the students động từ ở số nhiều).

-Everyone is welcome to express his or her ideas.
Mọi người được mời tự do phát biểu ý kiến.

-Somebody has left his car keys on the counter.
Có ai bỏ quên chùm chìa khoá xe hơi trên kệ.
(Somebody coi như ở số ít)

-Anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams
Bất cứ người nào muốn theo đuổi học lên đại học cũng phải đỗ kỳ thi tuyển nhập học.
(Sau anyone động từ ở số ít wants)

None of you claims responsibility for this broken vase?
Chẳng có ai trong các bạn nhận trách nhiệm làm bể bình hoa ư?
(Sau none of you (hay none of us) động từ ở ngôi thứ ba số ít, nghĩa như not any one of you).

The engineer checked and found out that none of the engines were working.
(None=not any of the engines).
Kỹ sư kiểm soát và phát hiện chẳng có cái máy nào chạy tốt cả.

The nutritionist checked and found out that none of the food is fresh.
(None of the food (mass noun) theo sau bởi động từ số ít).
Chuyên viên về ẩm thực kiểm soát và thấy chẳng có thực phẩm nào tươi cả.

None of the money was wasted.
Số tiền không hề bị lãng phí chút nào.
(Money ở số ít)

None of the dresses were paid for.
Chẳng có chiếc áo dài nào được trả tiền cả.
Mua mấy cái áo mà chả trả tiền cái nào cả.

Most of

Most of the cake has been eaten
Cái bánh đã ăn gần hết.
(cake coi như một đơn vị; nó là danh từ đếm được count noun ở số ít nên động từ theo sau ở số ít).
Most of the students are present.
Phần lớn học sinh có mặt.

=>None of nếu theo sau bởi một count noun ở số nhiều thì động từ có thể ở số nhiều, trong văn nói. Nếu theo sau bởi một mass noun hay uncountable noun thì động từ ở số ít. Though the store was not locked, none of the merchandise was stolen. Dù tiệm không khoá mà không có hàng hoá nào bị lấy trộm cả. Merchandise là uncountable noun nên động từ theo sau ở số ít.

Nhưng:

Neither of the two answers is correct. Cả hai câu trả lời chẳng câu nào đúng.

None of us is perfect. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Nhân vô thập toàn.

I tried to call many times but no one was at home. Tôi gắng gọi điện thoại nhiều lần nhưng không ai có nhà cả.

None of his loyal supporters believe his story. Chẳng có ủng hộ viên trung thành nào của ông ta tin chuyện ông kể.
(Loyal supporters là danh từ count noun, ở số nhiều nên động từ ở số nhiều, believe)

Each: mỗi, theo sau bởi động từ ở số ít.

Each of the students who attended class today is given a ticket to the concert.

Mỗi học sinh đi học hôm nay được cho một vé đi xem đại hoà tấu.

3. As well as (cũng như), together with (cùng với), along with (theo) không giống như and. As well as và along with hợp với chủ từ thứ nhất vì chúng được dùng như modifier của tiếng đứng trước.

The mayor as well as his brothers is going to jail for corruption.
Ông thị trưởng cũng như các người anh em trai của ông sắp vào tù vì tham nhũng (is hợp với mayor)

The mayor together with his brothers is going to jail for corruption.
Ông thị trưởng cùng các anh em trai cuả ông sắp vào tù vì tham nhũng.

Nhưng:

The mayor and his brothers are going to jail for corruption. Ông thị trưởng và các anh em trai của ông sắp vào tù vì tham nhũng.

(Hai chủ từ mayor và brothers có and đứng giữa cần động từ ở số nhiều).

The property, as well as the guest house and the extra garage, is up for rent.

Tài sản, cũng như nhà khách và gian nhà xe hơi thêm, tất cả sẵn sàng để cho thuê.

=>Những chữ theo sau as well as, dù ở số nhiều, không ảnh hưởng đến chủ từ đứng đầu ở số ít.

The senator, along with the reporters. is expected shortly. Ông nghị sĩ, cùng các phóng viên đi theo, sắp tới rồi.

=> Phrases like well as as and together with do not change the number of the singular subject, nghĩa là subject ở số ít, dù có những nhóm chữ as well as hay together with chen vào giữa, nhưng động từ vẫn số ít.

4. Neither…either dùng khi chọn giữa 2 thứ thì theo sau bởi động từ số ít.

Source: http://www.grammarbook.com (Jane Straus)

(showing two shirts) Which shirt do you like?
Anh thích cái sơ mi nào trong hai cái này?

--Neither. Tôi chẳng thích cái nào cả.
--Either is fine. Cái nào cũng được.

Neither of the traffic lights is working.
Hai cái đèn ở ngã tư đường chẳng có cái nào thắp sáng cả.

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 327 về sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

Sách tham khảo:

Langdon Elsbree, et al. Heath’s College Handbook and Composition. Lexington. MA: D. C. Heath, 1977.

William Strunk and E.B. White. The Elements of Style, 4th edition. Longman, 2000.

Michal Swan. Practical English Usage, 3rd edition. OUP, 2009
XS
SM
MD
LG