Đường dẫn truy cập

Quốc hội Israel chấp thuận ngân sách cho năm  2005.


Quốc hội Israel đã chấp thuận ngân sách cho năm 2005 trong phiên họp đầu tiên, để thực hiện kế hoạch rút ra khỏi giải Gaza vào cuối năm nay.

Một tháng trước đây, quốc hội bác kế hoạch chi tiêu, đã biểu quyết hôm thứ tư với 64 phiếu thuận và 53 phiếu chống. Kết quả này còn cần phải được htông qua trong 2 cuộc họp khác mới trở thành luật.

Việc chấp thuận được đảm bảo sau khi một số thành viên của đảng Likud của ông Sharon đồng ý ủng hộ cho ngân sách này, mặc dù có sự chống đối mạnh kế hoạch rút ra khỏi giải Gaza.

Những thành viên này nói rằng họ sẽ không ủng hộ cho ngân sách trong cuộc biểu quyết cuối cùng trừ phi thủ tướng Sharon đồng ý mở trưng cầu dân ý toàn quốc về kế hoạch triệt thoái, một đòi hỏi mà ông Sharon cương quyết bác bỏ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG