Đường dẫn truy cập

Anh Quốc đề nghị các quốc gia láng giềng giúp tái thiết Iraq


Chính ph? Anh qu?c d? ngh? các qu?c gia láng gi?ng c?a Iraq h?p tác v?i các nu?c công nghi?p phát tri?n d? giúp xây d?ng Iraq, d?a trên thành qu? c?a cu?c b?u c? v?a qua.

Ngo?i Tru?ng Anh ông Jack Straw nói r?ng ông s? d? ngh? tri?u t?p m?t h?i ngh? gi?a các nu?c G-8 và các nu?c trong nhóm Sharm-el-Sheik (g?m có Iran, Syria, Th? Nhi K?, Kuwait, Jordan và ? r?p Saudi) d? phát huy s? ?ng h? c?a qu?c t? dành cho Iraq.

T?i Paris, T?ng Th?ng Pháp ông Jacques Chirac nói r?ng cu?c b?u c? là bu?c quan tr?ng d? tái thi?t Iraq.

T?i Berlin, Ngo?i Tru?ng Ð?c Joschka Fischer tuyên b? nhân dân Iraq x?ng dáng du?c bi?u duong vì dã di b?u b?t ch?p nguy hi?m, nhung ông nh?c l?i là Ð?c s? không g?i quân d?n Iraq.

T?i Moskva, T?ng Th?ng Nga ông Vladimir Putin g?i cu?c b?u c? là m?t di?n bi?n l?ch s?.

T?i B?c Kinh, chính ph? Trung Qu?c nói r?ng h? hy v?ng là cu?c b?u c? s? mang l?i ?n d?nh cho Iraq.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG