Đường dẫn truy cập

Trung sĩ Charles Graner bị kết án 10 năm tù vì ngược đãi tù nhân Iraq


Ban h?i th?m tòa án quân s? Hoa K? dã k?t án Trung Si M? Charles Graner 10 nam tù vì ngu?c dãi tù nhân Iraq t?i nhà tù Abu Ghraib ? Baghdad. Ban h?i th?m dã d?ng ý v?i b?n án v?a k? hôm th? b?y, m?t ngày sau khi k?t t?i ông Graner dã dánh d?p và làm nh?c các tù nhân Iraq.

Ông Graner dã có th? b? tuyên án tù t?i da là 15 nam. Ông Garner nói r?ng ông dã phàn nàn v?i c?p trên v? vi?c b? bu?c ph?i d?i x? thô b?o v?i các tù nhân, nhung ông du?c b?o làm theo l?nh.

Trong phiên tòa, hôm th? b?y t?i Ford Hood, Texas, ông Charles Graner nói r?ng các nhà th?u dân s? và các nhân viên quân báo b?o ông làm nh?ng di?u mà ngu?i ta nhìn th?y trên các ?nh ch?p, c?nh ngu?c dãi tù nhân trong nhà tù Abu Ghraib ? Baghdad.

Hôm th? sáu, h?i th?m doàn g?m 10 th?m phán bác b? các l?i bi?n h? r?ng ông Graner và các nhân viên canh gác khác dã làm theo l?nh c?a c?p trên khi h? d?i x? thô b?o v?i tù nhân. Các công t? viên nói r?ng b? can 36 tu?i này thích thú nhìn th?y các tù nhân kh? s?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG