Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush vận động cho việc cải thiện Hệ thống An Ninh Xã Hội


Tổng Thống George W. Bush đã yêu cầu Quốc Hội hãy tranh luận một cách nghiêm túc về những vấn đề mà Hệ Thống An Sinh Xã Hội, là chế độ hưu bổng và chương trình trợ giúp Người Phế Tật của chính phủ Hoa Kỳ, đang phải đương đầu.

Lên tiếng tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, Tổng Thống Bush nói rằng cử tri đòi hỏi phải cải cách chương trình an sinh xã hội, mà theo ông, có thể sẽ bị phá sản vào năm 2042.

Hôm thứ Sáu, Tổng Thống Bush đã đi thăm 5 tiểu bang để vận động cho các đề nghị cải cách của ông. Theo kế hoạch này, các công nhân viên trẻ tuổi hơn có quyền được chuyển một phần tiền thuế đánh trên lương bổng vào các trương mục đầu tư riêng.

Đa số thành viên đảng Dân Chủ và ngay cả một số thành viên Đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ quân ngại về kế hoạch cải cách an sinh. Hôm thứ Năm, trong 44 dân biểu đảng Dân Chủ, đã có 43 vị đặt bút ký vào một bức thư ngỏ, gửi đến Tổng Thống Bush để nói rằng họ sẽ chống đối kế hoạch của ông, nếu kế hoạch này làm tăng mức thâm hụt ngân sách liên bang.

Hội Những người Nghỉ Hưu Hoa Kỳ cũng lên tiếng chống đối kế hoạch của Tổng Thống Bush, nói rằng giải pháp này có thể đưa đến tình trạng còn tệ hại hơn cả vấn đề mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối phó.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG