Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ nhân quyền LHQ: Nhân quyền của Miến Điện đã không được cải thiện


Một đặc sứ nhân quyền của LHQ cho biết đường lối về nhân quyền của Miến Điện đã không được cải thiện đáng kể trong năm qua, mặc dù đã có thay đổi trong giới lãnh đạo của chính phủ quân nhân.

Hôm thứ ba, ông Paulo Sergio Pinheiro đã nói trước Ủy Ban Nhân Quyền LHQ tại Geneve rằng chỉ có đường lối duy nhất là trả tự do đầy đủ và vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị Miến Điện mới có thể dọn đường cho cuộc hòa giải và tiến trình dân chủ.

Ông nói rằng vụ lật đổ thủ tướng Khin Nyunt năm ngoái đã không đưa đến được tình trạng dung chấp rộng lớn hơn, và ông nói thêm rằng những vụ vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục dường như còn tệ hại hơn ở những khu vực mà người sắc tộc thiểu số sinh sống.

Đại diện của Miến Điện đã bác bỏ lượng định của đặc sứ Pinheiro, nói rằng Miến Điện đã hợp tác với Ủy Ban Nhân Quyền. Ông ta nói rằng chính phủ quân nhân Miến đã cố gắng tìm cách mời những người đối lập chính trị và các nhóm khác tham dự vào bản lộ đồ dân chủ gồm 7 giai đoạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG