Đường dẫn truy cập

Áo muốn tước bỏ quốc tịch của thống đốc California Schwarzenegger


Một nhà chính trị người Áo cho rằng nên tước bỏ quốc tịch gốc của thống đốc California, ông Arnold Schwarzenegger ở Áo quốc vì ông đã chấp thuận việc hành quyết một người can tội sát nhân.

Hôm qua, một viên chức cao cấp thuộc đảng Xanh, ông Peter Pilz nói rằng ông Schwarzenegger, hiện đang mang quốc tịch song hành, đã vi phạm luật pháp của Áo vì cho phép thi hành án tử hình bằng cách chích thuốc cho can phạm Donald Beardslee hôm thứ tư.

Viên chức này của Đảng Xanh nói rằng theo luật pháp, một người Áo có thể bị tước bỏ quốc tịch nếu như trong khi phục vụ cho một quốc gia khác mà gây phương hại đến quyền lợi của nước Áo.

Ông Pilz khẳng định rằng ông Schwarzenegger đã gây phương hại nghiêm trọng đến thanh danh của nước Áo vì hình phạt tử hình là bất hợp pháp tại Áo.

Viên chức này của Đảng Xanh đã trình một đề nghị chính thức với chính phủ Áo, nhưng các quan sát viên cho rằng cuộc vận động của ông có rất ít cơ may đem lại kết quả với nội các bảo thủ của Áo. Ông Schwarzenegger nổi tiếng là một tài tử điện ảnh và lực sĩ thể hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG