Đường dẫn truy cập

LESSON #285: Class act, Get your act together, Read the riot act. - 2004-12-16


Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ English American Style số 285 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang phụ trách.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đề cập đến ba thành ngữ mới trong đó có từ Act, A-C-T, Act, nghĩa là một việc làm, hay là một đạo luật. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Class Act”, “Class Act”.

TEXT: (TRANG): Class Act có một từ mới là Class, đánh vần là C-L-A-S-S , nghĩa là hạng, và ở đây có ý muốn nói là hạng nhất, giỏi nhất. Vì thế Class Act đuợc dùng để chỉ một hành động thanh nhã tuyệt vời. Trong thí dụ sau đây chị Pauline ca tụng một tiệm quần áo sang trọng mà chị ưa thích.

VOICE: (PAULINE): I always shop there. Not only do they have top goods and fair prices, but sales people who are friendly and helpful. It’s a real class act—in fact the best store in town.

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline nói: Tôi luôn luôn đi mua sắm tại đó. Không những họ có hàng hoá phẩm chất cao với giá phải chăng, mà những người bán hàng tại đó lại còn vui vẻ và thích giúp đỡ nữa. Thật là một cửa tiệm thượng hạng, và có lẽ là tiệm tốt nhất trong thành phố này.

Một số từ mới mà ta cần biết là: To shop, S-H-O-P, Shop, là đi mua sắm, và Fair, đánh vần là F-A-I-R nghĩa là vừa phải, công bằng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I always shop there. Not only do they have top goods and fair prices, but sales people who are friendly and helpful. It’s a real class act, in fact the best store in town.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Get Your Act Together”, “Get Your Act Together”.

TEXT: (TRANG): “Get Your Act Together” trước đây được dùng trong giới nghệ sĩ khi nguời ta muốn khuyên họ phải trau chuốt tài nghệ đóng kịch của họ cho bằng những diễn viên khác trong một vở kịch. Ngày nay thành ngữ này đuợc dùng để khuyên một người nào đó nên chỉnh đốn lại đời sống của họ cho khá hơn. Trong thí dụ sau đây, một bà khuyên cậu con trai phải đi kiếm việc làm bởi vì cậu đã được 25 tuổi.

VOICE: (PAULINE): Son, you can’t live with us the rest of your life. It’s time to get your act together, settle down and get married, and start living your own life.

TEXT: (TRANG): Bà này nói: Này con, con không thể sống chung với bố mẹ suốt đời được. Đã đến lúc con nên chỉnh đốn và ổn định lại cuộc sống, lập gia đình và bắt đầu sống cuộc đời riêng tư của con.

Chỉ có một từ mới là Settle down, đánh vần là S-E-T-T-L-E và D-O-W-N, là ổn định cuộc sống. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Son, you can’t live with us the rest of your life. It’s time to get your act together, settle down and get married, and start living your own life.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Read the Riot Act”, “Read the Riot Act”.

TEXT: (TRANG): Read the Riot Act có một từ mới là Riot, R-I-O-T, là cuộc bạo loạn. The Riot Act là đạo luật về bạo loạn được thông qua tại nước Anh vào năm 1713 cho phép quân đội hay cảnh sát đọc luật này trước đám đông rồi bắt giữ hay bắn họ nếu họ không chịu giải tán để về nhà. Ngày nay, “Read the Riot Act” được dùng khi nguời ta muốn cảnh cáo hay khiển trách nặng nề một nguời nào. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): I have to read the riot act to my secretary when she comes in today. She’s late almost everyday and if she doesn’t get here on time she’ll be looking for a new job!

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi phải cảnh cáo cô thư ký của tôi khi cô ấy đến làm việc hôm nay. Cô ấy đi muộn hầu như mỗi ngày, và nếu cô ấy không đến đúng giờ thì cô ấy sẽ phải đi tìm một việc làm khác.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là On Time nghĩa là đúng giờ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I have to read the riot act to my secretary when she comes in today. She’s late almost everyday and if she doesn’t get here on time she’ll be looking for a new job!

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Class Act nghĩa là một hành động tuyệt vời, hai là Get Your Act Together nghĩa là chỉnh đốn lại cuộc sống của mình, và ba là Read the Riot Act, là gay gắt cảnh cáo một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG