Đường dẫn truy cập

Đảng đối lập vẫn duy trì được thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử quốc hội Ðài Loan. - 2004-12-12


Đảng đối lập do Quốc dân đảng lãnh đạo chủ trương thống nhất với Bắc kinh vẫn duy trì được thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay.

Ủy ban bầu cử trung ương tại Đài Bắc nói rằng liên hiệp ba đảng đối lập đã chiếm được 114 ghế trong số 225 ghế đại biểu quốc hội. Liên minh của tổng thống Trần Thủy biển chỉ được 101 ghế.

Ông Trần Thủy biển đã nhận trách nhiệm trong vụ thất bại này và kêu gọi tất cả các phe chính trị dùng cơ hội này để tiến tới.

Các nhà phân tích chính trị đã coi cuộc bầu cử lần này như một cuộc trưng cầu đân ý về các chính sách của tổng thống Trần Thủy biển và một cơ hội để cho tổng thống có được nhiệm quyền để thực hiện những cải tổ để đưa đảo quốc này tới việc tách ra khỏi Trung Quốc để độc lập.

Có tất cả 386 ứng cử viên ra dự tranh 176 ghế trong cuộc bầu cử trực tiếp. Số 49 ghế còn lại sẽ được phân phối dựa trên tỷ lệ của tổng số phiếu mà mỗi đảng chiếm được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG