Đường dẫn truy cập

Thượng Viện Pakistan thông qua dự luật mở đường cho Tổng Thống Musharraf duy trì địa vị Tổng Tư Lệnh quân đội. - 2004-11-01


Thượng Viện quốc hội Pakistan đã thông qua một dự luật mở đường cho Tổng Thống Pervez Musharraf duy trì địa vị Tổng Tư Lệnh quân đội mặc dầu trước đây ông Musharraf đã cam kết từ bỏ chức vụ vừa kể vào cuối năm nay.

Tướng Pervez Musharraf chỉ cần ký ban hành là đạo luật vừa kể bắt đầu có hiệu lực.

Cuộc biểu quyết đồng thanh chấp thuận dự luật vừa kể ngày hôm nay tại Thượng Viện Pakistan mà đại đa số thành viên là những người ủng hộ ông Musharraf đã khín các thành viên thuộc phe đối lập phản đối.

Dự luật này đã được Hạ Viện Pakistan chấp thuận hai tuần lễ trước đây.

Hồi tháng 9, Tổng Thống Pervez Musharraf hủy bỏ lời hứa mà ông đã đưa ra năm 2003 là sẽ từ bỏ chức vụ Tổng Tư Lệnh quân đội vào cuối năm nay và nói rằng ông cần duy trì chức vụ vừa kể vì có những đe dọa về an ninh ngay trong phạm vi lãnh thổ Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG