Đường dẫn truy cập

LESSON #281: Bread and butter, Know which side your bread is buttered on,  - 2004-10-27


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Bread, đánh vần là B-R-E-A-D, nghĩa là bánh mì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Bread And Butter”, “Bread And Butter”.

TEXT: (TRANG): “Bread and Butter” có một từ mới là Butter, đánh vần là B-U-T-T-E-R, nghĩa là bơ, dùng để phết lên bánh mì hay để chiên các thức ăn khác. Vì bánh mì và bơ là hai thứ thức ăn chính của xã hội Tây phương nhất là Hoa Kỳ, người Mỹ dùng Bread and Butter để chỉ một điều gì cần cho sự sống hay là kế sinh nhai. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline xin nói về mối liên hệ giữa trường học và ngành địa ốc tại Hoakỳ.

VOICE: (PAULINE): Good public schools are the BREAD AND BUTTER of real estate firms when they sell houses to young couples. Schools are the first thing young people with kids ask about when they look for a house.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói rằng trường công lập tốt là nguồn lợi chính của các hãng địa ốc khi họ bán nhà cho những cặp vợ chồng trẻ tuổi. Trường học là điều đầu tiên mà những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ hỏi đến, khi họ đi tìm nhà để mua.

Những từ mới đáng chú ý là: Public đánh vần là P-U-B-L-I-C, nghĩa là công lập, Real Estate đánh vần là R-E-A-L và E-S-T-A-T-E nghĩa là địa ốc, và Kid đánh vần là K-I-D nghĩa là trẻ con. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Good public schools are the BREAD AND BUTTER of real estate firms when they sell houses to young couples. Schools are the first thing young people with kids ask about when they look for a house.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Know Which Side Your Bread Is Buttered On”, “Know Which Side Your Bread Is Buttered On”.

TEXT: (TRANG): “Know Which Side Your Bread Is Buttered On” nghĩa đen là biết bánh mì của mình được phết bơ ở phía nào, và như thế có nghĩa là biết rõ phía nào có lợi cho mình. Ta thấy từ Side đánh vần là S-I-D-E, có nghĩa là bên hay phía. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một đồng nghiệp của chị biết cách làm gì để có lợi cho anh ta.

VOICE: (PAULINE): Every day Bill gets to the office ten minutes ahead of the boss so he can sit at his desk looking busy when the boss arrives. One thing is sure: Bill KNOWS WHICH SIDE HIS BREAD IS BUTTERED ON.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói rằng mỗi ngày anh Bill đến sở trước ông xếp mười phút để anh ta có thể ngồi tại bàn giấy trông như đang bận rộn làm việc khi ông xếp đến nơi. Một điều chắc chắn là anh Bill biết làm gì để có lợi cho mình.

Thí dụ này không có từ nào mới cần được giải thích, cho nên chúng tôi xin mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ vừa kể.

VOICE: (PAULINE): Every day Bill gets to the office ten minutes ahead of the boss so he can sit at his desk looking busy when the boss arrives. One thing is sure: Bill KNOWS WHICH SIDE HIS BREAD IS BUTTERED ON.

TEXT: (TRANG): Sau cùng là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “The Best Thing Since Sliced Bread”, “The Best Thing Since Sliced Bread”.

TEXT: (TRANG): The Best Thing Since Sliced Bread nghĩa là điều tốt nhất xảy ra kể từ khi có bánh mì cắt lát. Tưởng nên nhắc lại là trước năm 1950, người Mỹ làm bánh mì từng ổ, nhưng sau đó họ nghĩ ra cách cắt mỏng thành từng lát cho dễ ăn hơn. Đó là một trong những phát minh mà người Mỹ cho là hay nhất và tiện lợi nhất. Và truyền thống này kéo dài cho đến tận bây giờ. Slice đánh vần là S-L-I-C-E nghĩa là cắt mỏng thành từng lát.

Trong thí dụ sau đây chị Pauline tỏ ý khen ngợi một phần mềm mà chị mới mua cho máy vi tính của chị.

VOICE: (PAULINE): Mary, I really like this new software I bought for my computer. In fact it’s so good I think it’s THE BEST THING SINCE SLICED BREAD!

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Này Mary, tôi rất thích phần mềm mà tôi mới mua cho máy vi tính của tôi. Thật vậy, nó tốt đến độ tôi nghĩ rằng nó là điều tốt hơn hết kể từ khi có bánh mì cắt lát.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Software đánh vần là S-O-F-T-W-A-R-E, nghĩa là phần mềm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary, I really like this new software I bought for my computer. In fact it’s so good I think it’s THE BEST THING SINCE SLICED BREAD!

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Bread And Butter nghĩa là miếng ăn hay kế sinh nhai , hai là Know Which Side Your Bread Is Buttered On nghĩa là biết làm gì để có lợi cho mình, và ba là The Best Thing Since Sliced Bread nghĩa là điều tốt nhất kể từ khi có bánh mì cắt lát. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG