Đường dẫn truy cập

Nga  bác bỏ lời tố-cáo của Grudzia là Nga đưa lực-lượng đặc-biệt tới tỉnh Abkhazia.  - 2004-10-16


Nga đã bác bỏ một lời tố-cáo của Grudzia là Nga đã gửi hàng chục binh-sĩ lực-lượng đặc-biệt tới tỉnh Abkhazia đòi ly-khai của họ. Phát-ngôn-viên bộ quốc phòng Nga nói rằng có một đơn vị duy trì hòa-bình của Nga tại đó nhưng Nga không gửi thêm quân tới đó.

Hôm qua, bộ ngoại-giao Grudzia đòi Nga phải rút ngay hàng chục binh-sĩ của họ mà chính-phủ Tbilisi nói rằng đã tiến vào Abkhazia sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng-thống ở đó vào ngày mồng ba tháng 10 mà Grudzia cho là bất hợp pháp. Các giới-chức bầu cử đã quyết-định cho cư dân ở quận Gali bầu lại sau khi công-nhận là cuộc bỏ phiếu ở đó có vấn-đề.

Abkhazia, một lãnh thổ trong vùng Hắc hải đã tuyên-bố tự trị kể từ khi những người đòi ly-khai thân Nga đẩy lui quân-đội chính-phủ Grudzia và đuổi những người sắc-tộc Grudzia ra khỏi lãnh thổ này vào đầu thập-niên 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG