Đường dẫn truy cập

Khu công nghệ cao ở quận 9 thu hút được 5 dự án đầu tư nước ngoài và 3 dự án đầu tư trong nước.  - 2004-09-27


Khu công nghệ cao ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 5 dự án đầu tư của nước ngoài và 3 dự án đầu tư của người trong nước.

Trong số 5 dự án của nước ngoài thì hết 4 dự án là của Singapore, đầu tư 25 triệu đôla để sản xuất các mặt hàng điện tử. Dự án thứ 5 của một công ty Hoa Kỳ, sản xuất các thiết bị xét nghiệm bằng máy tính.

3 dự án đầu tư của người trong nước thì sản xuất các loại thẻ tinh khôn, và các dịch vụ ứng dụng dụng máy tính.

Ngoài các dự án vừa kể, còn có một số công ty cũng muốn đầu tư, trong đó có một công ty Nhật Bản định đầu tư 200 triệu đôla và một công ty trong nước định đầu tư 188 triệu đôla

XS
SM
MD
LG