Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Khin Nyunt đỗ lỗi cho Anh Quốc đã gây nên nạn ma túy cho Miến Ðiện. - 2004-09-27


Thủ tướng Miến Khin Nyunt đã qui lỗi cho Anh quốc khi còn là mẫu quốc đi khai thác thuộc địa tại Miến điện, đã gây nên nạn ma túy cho quốc gia này.

Theo tin của cơ quan truyền thông của chính phủ Miến thì tướng Khin Nyunt nói với ủy ban bài trừ ma túy quốc gia rằng chính phủ quân nhân sẵn sàng hợp tác với các nỗ lực bài trừ ma túy với các lân quốc nào không can dự vào nội tình của Miến Điện.

Ông đã qui lỗi cho Anh quốc đã đưa việc trồng cây thẩu vào quốc gia ông thời Miến Điện bị Anh quốc chiếm làm thuộc địa, và nói rằng Miến sẽ tiếp tục những nỗ lực chấm dứt toàn bộ ngành buôn bán ma túy hạn chót là năm 2014.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG