Đường dẫn truy cập

LESSON # 186: Pull Out All The Stops/ Beat The Drum For. - 2004-09-03


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Pull Out All the Stops," "To Pull Out All the Stops."

TEXT: (TRANG): "To Pull Out All the Stops" nghĩa đen là kéo tất cả các phím đàn ra để chơi đàn. Ta thấy "To Pull Out," đánh vần là P-U-L-L và O-U-T, nghĩa là kéo ra, và "Stop," đánh vần là S-T-O-P, nghĩa là phím đàn dùng để chặn không khí vào chiếc đàn ống. Thành ngữ này xuất xứ từ việc người phương Tây ngày xưa chơi đàn ống trong nhà thờ mà tiếng Anh gọi là Pipe Organ. Khi muốn chơi đàn này người ta phải kéo những phím đàn ra để không khí có thể đi vào các ống. Ngày nay, "Pull Out All the Stops" có nghĩa là dồn hết sức lực hay tiền bạc để thành đạt mục tiêu của mình. Trong thí dụ sau đây, một giám đốc công ty điện toán nói với nhân viên tiếp thị của ông về sản phẩm mới nhất mà ông muốn tung ra thị trường như sau:

VOICE : (DON): Harry, let’s pull out all the stops. We’ll use our whole advertising budget this year to sell this. Tell everyone it is cheaper and better than anything our competitors can offer.

TEXT: (TRANG): Ông giám đốc nói: Này anh Harry, chúng ta phải dồn hết sức lực vào vụ này. Chúng ta sẽ dùng tất cả ngân quỹ dành cho việc quảng cáo trong năm nay để bán sản phẩm này. Nói với mọi người là sản phẩm này rẻ hơn và tốt hơn bất cứ cái gì mà những hãng cạnh tranh với chúng ta có thể đưa ra.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: "Advertise," đánh vần là A-D-V-E-R-T-I-S-E, nghĩa là quảng cáo; và "Competitor," đánh vần là C-O-M-P-E-T-I-T-O-R, nghĩa là đối thủ hay người cạnh tranh với mình. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Harry, let’s pull out all the stops. We’ll use our whole advertising budget this year to sell this. Tell everyone it is cheaper and better than anything our competitors can offer.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ hai mà anh Don đọc sau đây cũng có liên quan tới âm nhạc:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Beat the Drum For," "To Beat the Drum For." TEXT:(TRANG): "To Beat the Drum For" nghĩa đen là đánh trống cho một chuyện gì hay một người nào. "Drum," đánh vần là D-R-U-M, nghĩa là cái trống. Và chắc quý vị cũng có thể đoán được thành ngữ này có nghĩa là đánh trống khua chuông hay quảng cáo rùm beng. Trong thí dụ sau đây, một sinh viên phải quảng cáo cho vở kịch do Hội kịch nghệ của trường anh ta thực hiện.

VOICE: (DON): A few of us club members took a bunch of tickets out and beat the drum for the play with our friends. And we sold enough to fill all the seats, the first time in history.

TEXT:(TRANG): Anh sinh viên này nói: Một số hội viên chúng tôi mang vé ra bán và quảng cáo rùm beng vở kịch này với bạn bè chúng tôi. Và chúng tôi đã bán hết mọi chỗ ngồi, lần đầu tiên trong lịch sử của Hội này.

Xin quý vị lưu ý: "Club," đánh vần là C-L-U-B, nghĩa là một hội hay câu lạc bộ; "Ticket," đánh vần là T-I-C-K-E-T nghĩa là cái vé; và "Play," đánh vần là P-L-A-Y, nghĩa là một vở kịch. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): A few of us club members took a bunch of tickets out and beat the drum for the play with our friends. And we sold enough to fill all the seats, the first time in history.

TEXT:(TRANG): Trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị một thí dụ nữa về một chính trị gia ra tranh cử , trong đó có thành ngữ "To Beat the Drum For":

VOICE: (DON): He is in real trouble. People don’t like him much. So he is out early beating the drum for himself, trying to raise campaign money and find groups to support him.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông ta đang thực sự gặp khó khăn. Vì dân chúng không thích ông ta lắm cho nên ông ta ra tranh cử sớm và tự quảng cáo rầm rộ về mình để tìm cách gây quỹ vận động và tìm những nhóm ũng hộ ông ta.

Và đến đây mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): He is in real trouble. People don’t like him much. So he is out early beating the drum for himself, trying to raise campaign money and find groups to support him.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Pull Out All the Stops," nghĩa là dồn hết sức lực vào một việc để đạt mục tiêu; và hai là "To Beat the Drum For," nghĩa là quảng cáo rầm rộ cho một điều gì hay một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG