Đường dẫn truy cập

Tổ chức Quốc tế Chống Mìn Bẫy kêu gọi các nước Đông Nam Á Châu ký một hiệp ước quốc tế chống mìn bẫy.  - 2004-08-31


Một tổ chức quốc tế chuyên vận động chống mìn bẫy kêu gọi một số nước vùng Đông Nam Á châu hãy ký kết và phê chuẩn một hiệp ước quốc tế chống mìn bẫy.

Chiến dịch Quốc tế Chống Mìn Bẫy nói rằng Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực có nhiều mìn bẫy nhất thế giới và vài nước trong vùng vẫn tích cực sản xuất và xử dụng mìn.

Theo tổ chức vừa kể, Miến điện, Lào, Singapore và Việt Nam vẫn chưa ký kết hiệp ước chống mìn bẫy trong khi Indonesia cùng với Brunei vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước này.

Các giới chức của Chiến dịch Quốc tế Chống Mìn Bẫy kêu gọi 143 quốc gia đã phê chuẩn hoặc hậu thuẫn cho hiệp ước ký kết năm 1997 này hãy hối thúc các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ cho hiệp ước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG