Đường dẫn truy cập

LESSON # 181: Lame Duck, Golden Parachute. - 2004-08-30


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ thì sau những bài diễn văn truyền thanh và truyền hình toàn quốc, những buổi hội họp sách động quần chúng, và các cuộc bầu cử, một số ứng cử viên may mắn đã thắng cử và nhiều người khác bị thua. Ta hãy tìm hiểu xem những gì sẽ xảy ra cho những người thất cử. Người Mỹ có vài thành ngữ để mô tả tình cảnh của họ, Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Lame Duck," "Lame Duck."

TEXT: (TRANG): Thưa phải, "Lame Duck," có nghĩa là một con vịt què, với từ "Lame," đánh vần là L-A-M-E, nghĩa là què quặt, và "Duck, đánh vần là D-U-C-K nghĩa là con vịt. "Lame Duck," được dùng từ khoảng năm 1910 để chỉ những chính trị gia nào thất cử và trong một thời gian ngắn sẽ bị mất việc. Dĩ nhiên vì thất cử cho nên quyền hành của các vị này cũng mất đi, như một con vịt bị què vậy. Thành ngữ này ngày nay còn được dùng để chỉ một người không trả nổi nợ hay không giải quyết được vấn đề của mình. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta nói về một ông thống đốc tiểu bang của anh vừa thất cử:

VOICE : (DON): Our governor still has 8 weeks left in his term before the man who beat him is sworn in. But he khows he is a lame duck with nothing left to do except to packup his papers and his personal effects and start looking for something else to do to earn a living.

TEXT: (TRANG): Tình hình ông thống đốc này ra sao? Ông ấy còn 8 tuần nữa là hết nhiệm kỳ trước khi đối thủ đánh bại được ông ta tuyên thệ nhậm chức. Nhưng ông ta biết rằng ông ta là một con vịt què, không còn chuyện gì để làm cả ngoài việc thu xếp giấy tờ và vật dụng riêng của ông ta và đi tìm việc gì khác để kiếm sống. Có vài từ mới đáng chú ý là: "Governor," đánh vần là G-O-V-E-R-N-O-R, nghĩa là thống đốc một tiểu bang; "To Beat," đánh vần là B-E-A-T, nghĩa là đánh bại được một người nào; và "To be Sworn In," đánh vần là S-W-O-R-N và I-N nghĩa là tuyên thệ nhậm chức. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Our governor still has 8 weeks left in his term before the man who beat him is sworn in. But he khows he is a lame duck with nothing left to do except to packup his papers and his personal effects and start looking for something else to do to earn a living.

TEXT:(TRANG): Trên thực tế, tình trạng những con vịt què này cũng không đến nổi bi quan lắm bởi vì họ thường được hưởng những bổng lộc sau khi mất việc khiến đời sống của họ cũng khá dễ chịu. Người Mỹ có một thành ngữ để chỉ bổng lộc này mà anh bạn chúng ta sẽ đọc sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "Golden Parachute," "Golden Parachute." TEXT:(TRANG): "Golden Parachute" nghĩa đen là cái dù bằng vàng, với từ "Parachute" đánh vần là P-A-R-C-H-U-T-E, nghĩa là cái dù. Thành ngữ này xuất hiện cách đây hơn 200 năm trong ngành doanh thương để chỉ một thỏa thuận giữa một công ty với các giám đốc công ty rằng nếu họ bị sa thải thì công ty sẽ đền bù cho họ một số tiền thật lớn. Ngày nay "Golden Parachute" được dùng thường hơn trong giới chính trị, khi những viên chức cao cấp nhưng mất việc đã dựa vào thế lực của mình để được các công ty lớn thu nhận vào làm việc. Trong thí dụ sau đây, một dân biểu ngồi ở Quốc hội đã 14 năm qua và là một thành viên quan trọng trong Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện.Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử, ông ta bị thất cử. Anh Don Benson cho chúng ta biết điều gì xảy ra sau đó:

VOICE: (DON): In a month, he had found a golden parachute. He was named as a partner in a Washington law firm representing farm organizations dealing with government agencies involved with programs that affect American farmers.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Trong vòng một tháng, ông ta đã tìm được một cơ hội bằng vàng. Ông ta được một văn phòng luật sư ở Washington chọn làm giám đốc đại diện cho các tổ chức nông nghiệp làm việc với những cơ quan chính phủ đặc trách những chương trình có ảnh hưởng tới giơiù nông gia Mỹ.

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: "Partner," đánh vần là P-A-R-T-N-E-R, nghĩa là hội viên trong một công ty; và "To Affect," đánh vần là A-F-F-E-C-T, nghĩa là ảnh hưởng tới người khác. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In a month, he had found a golden parachute. He was named as a partner in a Washington law firm representing farm organizations dealing with government agencies involved with programs that affect American farmers.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Lame Duck" nghĩa là một viên chức bị thất cử hay sắp hết nhiệm kỳ; và hai là "Golden Parachute" nghĩa là bổng lộc hay một việc làm tốt mà người ta có được nhờ dựa vào chức vụ củ của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG