Đường dẫn truy cập

LESSON # 176: In Cahoots With /  Lock, Stock And Barrel. - 2004-08-28


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ mới mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong khi tường trình về các cuộc bầu cử trên toàn quốc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "In Cahoots With," "In Cahoots With."

TEXT: (TRANG): Nhiều người cho rằng "Cahoots," đánh vần là C-A-H-O-O-T-S, xuất xứ từ tiếng Pháp "Cahute" rất thông dụng trong tiểu bang Louisiana, có nghĩa là một căn nhà nhỏ. "To Be In Cahoots With Someone" nghĩa là ở chung trong một nhà với người nào, tức là thông đồng với người đó để cùng hưởng lợi. Thường thì thành ngữ này có nghĩa xấu, nhất là khi dùng trong lãnh vực chính trị để chỉ một người đứng về phe với giới doanh gia hay đại công ty để thủ lợi. Trong cuộc vận động tranh cử năm 2000, hai ứng cử viên tổng thống Al Gore và George W. Bush thường tố cáo lẫn nhau là thông đồng với các nhóm có quyền lợi đặc biệt như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE : (DON): Mr. Gore claims Mr. Bush is in cahoots with the drug makers to keep the cost of medicine high for older people, and Mr. Bush says, No, it’s Mr. Gore who is in cahoots with them.

TEXT: (TRANG): Hai ông tố cáo nhau như thế nào? Ông Gore cho rằng ông Bush thông đồng với các công ty chế tạo dược phẩm để giữ cho giá thuốc cao đối với người lớn tuổi, còn ông Bush thì nói, Không, chính ông Gore mới là người thông đồng với các công ty này.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Cost," đánh vần là C-O-S-T, nghĩa là chi phí hay giá cả, và "Medicine," đánh vần là M-E-D-I-C-I-N-E, nghĩa là thuốc men. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mr. Gore claims Mr. Bush is in cahoots with the drug makers to keep the cost of medicine high for older people, and Mr. Bush says, No, it’s Mr.Gore who is in cahoots with them.

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is "Lock, Stock and Barrel," "Lock, Stock and Barrel." TEXT:(TRANG): "Lock, Stock and Barrel" đã có cách đây ít ra là 200 năm để chỉ toàn thể những gì mà người ta đang nói đến, và nó xuất xứ từ cây súng thời đó mà chỉ gồm có 3 phần: "Lock," đánh vần là L-O-C-K, nghĩa là cái cò súng; "Stock," đánh vần là S-T-O-C-K, nghĩa là cái báng súng; và "Barrel," đánh vần là B-A-R-R-E-L, nghĩa là cái nòng súng. Cả 3 phần này họp lại tạo nên toàn thể khẩu súng. Và thành ngữ "Lock, Stock and Barrel" thường được các chính trị gia dùng để tố cáo đối thủ của mình là bị các giới quyền lợi đặc biệt lợi dụng hoàn toàn, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): Mr. Gore says he is independent of the oil companies but not Mr. Bush. In Mr. Gore’s words: “They support him lock, stock and barrel. He supports them lock, stock and barrel”

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông Gore nói rằng ông ấy không bị lệ thuộc vào các công ty dầu hỏa chứ không như ông Bush. Theo lời ông Gore thì: Các công ty này hỗ trợ ông Bush hoàn toàn, và ông ấy cũng hỗ trợ các công ty này hoàn toàn.

Có một vài từ mới đáng chú ý là: "Independent," đánh vần là I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T, nghĩa là độc lập hay không lệ thuộc vào ai; và "To Support," đánh vần là S-U-P-P-O-R-T nghĩa là hỗ trợ hay ủng hộ. Và bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mr. Gore says he is independent of the oil companies but not Mr. Bush. In Mr. Gore’s words: "They support him lock, stock and barel. He supports them lock, stock and barrel."

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "In Cahoots With" nghĩa là thông đồng với một người nào hay nhóm nào, và hai là “Lock, Stock and Barrel” nghĩa là hoàn toàn, như trong trường hợp bị lệ thuộc hoàn toàn. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG