Đường dẫn truy cập

LESSON # 169: Lots On The Ball, Ballpark Figure. - 2004-08-26


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong khi tường trình về các cuộc bầu cử toàn quốc. Các thành ngữ này xuất xứ từ môn bóng chày là môn thể thao rất được người Mỹ ưa chuộng. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Have Lots on the Ball," "To Have Lots on the Ball."

TEXT: (TRANG): Chắc quý vị cũng có thể đoán được rằng "To Have Lots on the Ball" có nghĩa đen là có rất nhiều sức mạnh trên quảbóng. Trong môn bóng chầy, người ném bóng cũng như người đập bóng phải dùng hết sức mình để ném cho quả bóng đi càng xa càng tốt. Trong giới chính trị ngày nay "To Have Lots on the Ball" được dùng để chỉ một chính trị gia làm việc hết sức mình và rất thành công.

Trong thí dụ sau đây, một nữ dân biểu được đắc cử nhiều lần tuy rằng bà là người thuộc Đảng Dân chủ trong khi đại đa số cử tri lại thuộc Đảng Cộng hòa. Lý do là vì bà là một chính trị gia tài giỏi.

VOICE : (DON): Mary Green is remarkable. Republicans like her as much as Democrats. She’s been elected to Congress 5 straight terms. Voters have learned she really has lots on the ball.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bà Mary Green là một người phi thường. Cử tri thuộc Đảng Cộng hòa cũng thích bà y như cử tri thuộc Đảng Dân chủ. Bà đã được bầu vào Quốc hội 5 nhiệm kỳ liên tiếp. Cử tri biết rằng bà thực sự làm việc rất đắc lực.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: "Remarkable," đánh vần là R-E-M-A-R-K-A-B-L-E, nghĩa là đáng chú ý hay phi thường; "To Elect," đánh vần là E-L-E-C-T, nghĩa là bầu lên; và "Term," đánh vần là T-E-R-M, nghĩa là một nhiệm kỳ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mary Green is remarkable. Republicans like her as much as Democrats. She’s been elected to Congress 5 straight terms. Voters have learned she really has lots on the ball.

TEXT:(TRANG): Thường thì đảng viên của đảng nào sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng đó. Nhưng ngày nay cử tri Mỹ đôi khi bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng đối lập vì họ thấy ứng cử viên đó là người tài giỏi. Vì thế bà Green đã được người của đảng khác bỏ phiếu cho bà. Và đến đây chúng tôi xin đem đến quý vị thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "Ballpark Figure," "Ballpark Figure." TEXT:(TRANG): "Ballpark Figure" có từ "Ballpark," đánh vần là B-A-L-L-P-A-R-K, nghĩa là sân bóng chầy; và "Figure," đánh vần là F-I-G-U-R-E, nghĩa là con số. Thành ngữ này dùng để chỉ một con số áng chừng nhưng cũng khá chính xác. Lý do là vì sân bóng chầy gồm một sân đất hình thoi mỗi bên đo được 60 feet, nằm ở trung tâm. Còn vòng sân phía ngoài thì bao gồm cả khu sân cỏ ở chung quanh và kích thước thay đổi tùy nơi. Vì thế "Ballpark Figure" dùng để chỉ một con số áng chừng mà thôi. Trong thí dụ sau đây, một trưởng ban vận động tranh cử nói với một phóng viên truyền hình về khả năng thu phiếu của ứng cử viên của ông như sau:

VOICE: (DON): How much? I can only give you a ballpark figure, but right now I think our man will win by 6 to 8 points. He has always been very popular in this state.

TEXT:(TRANG): Ông trưởng ban vận động nói: Ông hỏi tôi bao nhiêu điểm à? Tôi chỉ có thể cho ông một con số áng chừng mà thôi, nhưng ngay bây giờ tôi nghĩ rằng ứng cử viên của chúng tôi sẽ thắng từ 6 tới 8 điểm. Ông ấy từ trước tới giờ vẫn được dân chúng trong tiểu bang này rất ưa chuộng.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là: "Popular," đánh vần là P-O-P-U-LA-R, nghĩa là được lòng dân, được ưa chuộng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): How much? I can only give you a ballpark figure, but right now I think our man will win by 6 to 8 points. He has always been very popular in this state. TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới xuất xứ từ môn bóng chầy. Một là "To Have Lots on the Ball," nghĩa là người tài giỏi, đắc lực; và hai là "Ballpark Figure," nghĩa là một con số áng chừng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG