Đường dẫn truy cập

Quốc hội Đài Loan chấp thuận các cải cách chính trị. - 2004-08-23


Quốc hội Đài Loan vừa đồng thanh chấp thuận các cải cách chính trị quan trọng nhằm cắt giảm số nhà lập pháp xuống một nửa và cải tổ hệ thống bầu cử.

Một đề nghị tu chính hiến pháp nhằm cắt giảm con số ghế tại Quốc hội từ 225 xuống còn 113 được mô tả là một biện pháp cải thiện hiệu năng của chính phủ và thiết lập một hệ thống chính trị lưỡng đảng.

Quốc hội đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết với 200 phiếu thuận, 1 phiếu chống.

Một cải cách khác thiết lập một hệ thống bầu cử cho phép chỉ một ứng viên được đắc cử tại mỗi quận bầu cử. Cử tri nay sẽ bỏ hai lá phiếu, một phiếu cho một ứng viên và một cho một đảng.

Các cải cách sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng 12 tới đây, mà sẽ chỉ có hiệu lực từ năm 2007.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG