Đường dẫn truy cập

LESSON # 154: Fly Off The Handle, Love Handles, Get A Handle On - 2004-08-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Handle," đánh vần là H-A-N-D-L-E, nghĩa là cái cán hay cái quai. Anh Bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON): The first idiom is "Fly Off the Handle," "Fly Off the Handle."

TEXT: (TRANG): "Fly Off the Handle" có một từ mới là "Fly Off," đánh vần là F-L-Y và O-F-F nghĩa là bay đi. Nghĩa bóng của thành ngữ là mất bình tĩnh hay nổi nóng bất thình lình. Ta có thể hình dung một người nổi giận giống như ông ta đang cầm một cái búa để đóng đinh và đập mạnh quá khiến đầu cái búa bất ngờ bay đi khỏi cán búa. Đó là lý do tại sao người Mỹ dùng "Fly Off the Handle" để chỉ sự nổi nóng bất ngờ. Trong thí dụ sau đây, anh Don nhận xét về ông chủ anh là ông White như sau:

VOICE : (DON): Mr. White is okay except for one thing: He has a very hot temper. All of a sudden he’ll fly off the handle and start yelling at you before you know what he is so mad about.

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta nói: Ông White là người tốt trừ có một điều. Ông ấy rất nóng tánh. Ông ấy hay nổi giận bất thình lình và la hét người khác trước khi họ biết là ông ấy giận về cái gì.

Có một vài từ mới đáng chú ý là: "Temper," đánh vần là T-E-M-P-E-R, nghĩa là tính nóng giận; và "To Yell," đánh vần là Y-E-L-L, nghĩa là la hét mắng nhiếc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mr. White is okay except for one thing: He has a very hot temper. All of a sudden he’ll fly off the handle and start yelling at you before you know what he is so mad about.

TEXT:(TRANG): "Fly Off the Handle" đã có từ 200 năm nay mà bây giờ vẫn còn thông dụng. Đến đây anh Don sẽ cho chúng ta nghe thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "Love Handles," "Love Handles."

TEXT:(TRANG): Người Mỹ dùng thành ngữ "Love Handles" với ý khôi hài để chỉ những lớp mỡ dầy trông giống như cán búa trên bụng của những người béo mập vì thích ăn nhiều. Trong thí dụ sau đây, anh Don đi ăn trưa với ông Bill người bạn cùng sở và thấy ông ấy chọn một món ăn rất nhẹ, với lời giải thích như sau:

VOICE: (DON): Yes, I only want a salad. Last night my wife laughed at me and said: "Bill, you are getting love handles! Better cut down on those big lunches you love to eat everyday!"

TEXT:(TRANG): Ông Bill nói: Phải, tôi chỉ muốn một món rau trộn thôi. Tối hôm qua, nhà tôi cười tôi và nói: "Này anh Bill, bụng anh có mấy lớp mỡ rồi đấy. Nên ăn bớt đi, tránh những bữa ăn trưa thịnh soạn mà anh vẫn thích ăn hàng ngày."

Chỉ có một từ mới là "Lunch," đánh vần là L-U-N-C-H, nghĩa là bữa ăn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Yes, I only want a salad. Last night my wife laughed at me and said: "Bill, you are getting love handles! Better cut down on those big lunches you love to eat everyday!" TEXT:(TRANG): "Love Handles" chỉ mới được dùng từ khoảng 20 năm nay và cho thấy là người Mỹ lo lắng về sự lên cân của họ vào thời buổi này hơn là trước kia. Bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is "Get a Handle On," "Get a Handle On."

TEXT:(TRANG): "Get a Handle On" nghĩa đen là nắm lấy cái cán của một vật gì, và nghĩa bóng là thông suốt được tình hình hay chủ động xử lý một vấn đề gì. Trong thí dụ sau đây, một người chồng bàn với vợ về vấn đề ngân sách gia đình:

VOICE: (DON): You know, honey, the more money we make, the deeper we go into debt. Let’s get a real handle on our budget so we can cut down our spending and start saving some money.

TEXT:(TRANG): Ông chồng nói như sau: Này em, em thấy không, chúng mình càng làm nhiều tiền bao nhiêu, chúng mình lại càng mắc nợ thêm bấy nhiêu. Chúng ta phải thực sự quản lý ngân sách gia đình của chúng ta để cắt giảm chi tiêu và bắt đầu để dành tiền đi chứ.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: "Debt," đánh vần là D-E-B-T, nghĩa là món nợ; và "Budget," đánh vần là B-U-D-G-E-T, nghĩa là ngân sách. Bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): You know, honey, the more money we make, the deeper we go into debt. Let’s get a real handle on our budget so we can cut down our spending and start saving some money. TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là "Fly Off the Handle," nghĩa là nổi giận bất thình lình; hai là "Love Handles," nghĩa là lớp mỡ trên bụng những người béo mập; và ba là "Get a Handle On Something," nghĩa là xử lý hay giải quyết một vấn đề gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG