Đường dẫn truy cập

Ngân Hàng Thế Giới chấp thuận cho Afghanistan vay một ngân khoản trên 145 triệu đô la để tái thiết đất nước. - 2004-08-02


Ngân Hàng Thế Giới đã chấp thuận cho Afghanistan vay một ngân khoản trên 145 triệu đô la để tái thiết đất nước.

Ngân khoản được chấp thuận hồi cuối tuần qua bao gồm 35 triệu đô la dành cho việc xây dựng trường học và huấn luyện giáo viên – đặc biệt là nữ giáo viên. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng cho việc quảng bá các phương pháp quản lý.

Khoản tiền cho vayï vừa kể cũng bao gồm 25 triệu đô la dành cho việc cải thiện công tác cấp nước, xây dựng đường sá, và cải thiện môi trường sống tại Kabul.

Và 80 triệu đô la sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình cải tổ của chính phủ và 5 triệu để bảo hiểm cho các khoản đầu tư của nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG