Đường dẫn truy cập

Chính phủ Hòa Lan mở một trung tâm đầu tiên để trục xuất những di dân không hội đủ điều kiện tị nạn. - 2004-07-31


Chính phủ Hòa Lan đã mở một trung tâm đầu tiên để trục xuất những di dân không hội đủ điều kiện tị nạn.

Bộ Trưởng Di Trú Hòa Lan Rita Verdonk đã khánh thành Trung Tâm trục xuất có tên là Vlagtwedde gần biên giới của Đức.

Theo lời giới chức này thì không gì có thể ngăn chận các nỗ lực nhằm trả về nguyên quán những di dân không hội đủ điều kiện tị nạn.

Theo một kế hoạch mới gồm nhiều giai đoạn, thì trước hết những người xin tị nạn sẽ được khuyến khích tự nguyện hồi hương với sự trợ giúp của chính phủ Hòa Lan là hơn 7000 đô la cho mỗi gia đình để hồi hương.

Những người còn ở lại sẽ được đưa đến một trong những trung tâm hồi hương trong khi chờ đợi bị trục xuất.

Theo dự trù thì nhóm đầu tiên thuộc thành phần này sẽ được đưa đến trung tâm nói trên vào trung tuần tháng 8 tới đây.

Có đến 26000 người đến Hòa Lan xin tị nạn trước năm 2001, và họ là những người có thể bị trục xuất ra khỏi nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG