Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn Ðại Ðức Hằng Trường, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi Compassionate Service Society ở Nam California. - 2004-07-16


Trong câu chuyện Phụ Nữ kỳ này, mời quý vị nghe phần đầu cuộc phỏng vấn Đại Đức Hằng Trường, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi có tên là "Compassionate Service Society" ở nam California, có mục đích thuyết giảng về tu thiền và tịnh độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG