Đường dẫn truy cập

LESSON# 134: To Nail Down,  To Hit The Nail On The Head. - 2004-07-10


TEXT: (TRANG): Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ "Nail" đánh vần là N-A-I-L, nghĩa là cái đinh hay đóng đinh. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu cùng quý vị thành ngữ thứ nhất:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Nail Down," "To Nail Down." TEXT: (TRANG): "To Nail Down" có nghĩa đen là đóng chặt một cái gì xuống bằng đinh, và nghĩa bóng là giải quyết cho xong một việc gì, hay xác định một điều gì một cách chính xác. "To Nail Down" được dùng khi quý vị ký được một hợp đồng, thỏa thuận về một vụ mua bán, hay khám phá ra sự thực về một điều gì.

Trong thì 1 dụ thứ nhất sau đây, một quản trị viên của một công ty đang đấu thầu để dành một hợp đồng chống lại 2 công ty khác. Ông ta nói với nhân viên của ông ta như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): I need new budget figures by four o'clock today. I take off for Chicago at six. I want to get there first and try to nail down the contract before our competition gets there.

TEXT: (TRANG): Quản trị viên này nói: Tôi muốn có các con số mới về ngân sách vào trước 4 giờ chiều nay. Tôi sẽ đáp máy bay đi Chicago vào 6 giờ. Tôi muốn đến đó trước để giành cho được hợp đồng trước khi đối thủ của chúng ta đến đó.

Một vài từ mới mà chúng ta cấn biết là: "Budget," đánh vần là B-U-D-G-E-T, nghĩa là ngân sách; "Figure," đánh vần là F-I-G-U-R-E, nghĩa là con số; và "Competition," đánh vần là C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N, nghĩa là đối thủ hay phe cạnh tranh với mình. Bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I need new budget figures by four o'clock today. I take off for Chicago at six. I want to get there first and try to nail down the contract before our competition gets there.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, ta hãy hình dung một cảnh sát viên đang điều tra một vụ án mạng rùng rợn. Ông ta rất muốn bắt giữ thủ phạm trước khia hắn lại đi giết người một lần nữa. Ta hãy nghe ông ta trình bày ý kiến như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): I'm sure I know who the killer is. But I still have to nail down all the evidence before I arrest him, because I want to make sure we put him in prison the rest of his life.

TEXT:(TRANG): Cảnh sát viên này nói: Tôi tin chắc tôi biết ai là kẻ giết người. Nhưng tôi còn phải thu thập được hết mọi bằng chứng trước khi tôi bắt giữ hắn, bởi vì tôi muốn đoan chắc rằng chúng ta sẽ bỏ hắn vào tù suốt đời.

Những từ mới mà ta cần biết là: "Killer," đánh vần là K-I-L-L-E-R, nghĩa là kẻ giết người; "Evidence," đánh vần là E-V-I-D-E-N-C-E, nghĩa là bằng chứng; và "Prison," đánh vần là P-R-I-S-O-N, nghĩa là nhà tù hay trại giam. Bây giờ anh Don sẽ đọc lại cho chúng ta nghe thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I'm sure I know who the killer is. But I still have to nail down all the evidence before I arrest him, because I want to make sure we put him in prison the rest of his life.

TEXT:(TRANG): Trong thành ngữ "To Nail Down," "To Nail" là một động từ. Còn trong thành ngữ thứ nhì tiếp theo đây, "Nail" lại là một danh từ, như quý vị nghe anh Don trình bày sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): The second idiom is "To Hit the Nail on the Head," "To Hit the Nail on the Head." TEXT:(TRANG): "To Hit the Nail on the Head" nghĩa đen là đánh đúng ngay lêân đầu cây đinh. Vì thế chắc quý vị cũng có thể đoán được nghĩa bóng của thành ngữ này là nói đúng về một điều gì mặc dầu trước đó người ta có thể không tin lời bạn nói.

Trong thí dụ thứ nhất, một sinh viên đi học xa về nhà nghĩ hè và gặp lại người bạn tên Joe mà trước đó đã khuyên angh đừng nên đi học trường mà anh chọn, nhưng anh không chịu nghe lời bạn. Bây giờ anh cho biết ý kiến như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Joe, I didn't listen when you told me I wouldn't like this college. But you sure hit the nail on the head. The students aren't friendly and I don't like the teachers at all.

TEXT: (TRANG): Sinh viên này nói: Này anh Joe, tôi đã không nghe lời anh khi anh nói với tôi là tôi sẽ không thích trường này. Nhưng rõ ràng là anh đã nói đúng. Sinh viên ở đó không có vẻ thân thiện, và tôi cũng không thích giáo sư ở đó chút nào.

Chắc chỉ có một từ mới mà quý vị muốn biết là "Friendly," đánh vần là F-R-I-E-N-D-L-Y, nghĩa là thân thiện như bạn bè. Và sau đây anh Don sẽ đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Joe, I didn't listen when you told me I wouldn't like this college. But you sure hit the nail on the head. The students aren't friendly and I don't like the teachers at all.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, bạn anh Don là cô Betty đi xem một cuốn phim, rồi về khuyên anh nên đi xem vì cô cho rằng cuốn phim này hay lắm. Sau khi đi xem về, and Don cảm ơn cô bạn như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Betty, last night I went to that movie you told me was so good. You hit the nail right on the head. It was terrific! I think it'll win the award as best picture of the year.

TEXT: (TRANG): Anh Don nói: Này Betty, tối hôm qua tôi đi xem cuốn phim mà cô nói với tôi là hay lắm. Cô nói rất đúng. Cuốn phim đó hết sức hấp dẫn. Tôi cho rằng cuốn phim này sẽ được giải thưởng phim hay nhất trong năm.

Một vài từ mới mà ta cần chú ý đến là: "Movie," đánh vần là M-O-V-I-E, và "Picture," đánh vần là P-I-C-T-U-R-E, đều có cùng một nghĩa là một cuốn phim; "Terrific," đánh vần là T-E-R-R-I-F-I-C, nghĩa là hay ho, xuất sắc; và "Award," đánh vần là A-W-A-R-D, nghĩa là giải thưởng. Đến đây, mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Betty, last night I went to that movie you told me was so good. You hit the nail right on the head. It was terrific! I think it'll win the award as best picture of the year.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Nail Down," nghĩa là làm xong hay giải quyết được một việc gì; và hai là "Hit the Nail on the Head," nghĩa là nói đúng về một điều gì, mặc dầu đôi khi trước đó người ta có thể không tin mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG