Đường dẫn truy cập

LESSON#133: Take It Easy, Take It Or Leave It. - 2004-07-07


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ có động từ "To Take" đánh vần là T-A-K-E, nghĩa là cầm lấy hay nắm nấy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin giới thiệu thành ngữ thứ nhất:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Take It Easy," "Take It Easy." TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ nói "Take It Easy," trong đó từ "Easy," đánh vần là E-A-S-Y, nghĩa là dễ dàng, không phải họ muốn bạn cầm một cái gì dễ dàng, mà họ có ý khuyên bạn nên bình tĩnh, đừng quá rối loạn hay quá xúc động. Trong thì dụ sau đây, anh bạn chúng ta đóng vai người cha, có vài lời khuyên cậu con tên Eddie sau khi Eddie được chọn để tham dự cuộc chạy đua 400 mét tại cuộc tranh tài toàn quốc.

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): That's great news Eddie! I am so happy you were chosen to run for your school. But you better take it easy and don't get to excited. You have a lot of training to do before the big race.

TEXT: (TRANG): Ông bố khuyên con như sau: Này Eddie, đó quả là một tin đáng mừng. Bố rất sung sướng thấy con được chọn để chạy đua cho trường. Nhưng con nên bình tĩnh và đừng quá xúc động. Con còn phải huấn luyện lâu dài trước khi tham dự cuộc chạy đua quan trọng này.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Chosen," đánh vần là C-H-O-S-E-N, nghĩa là được lựa chọn, rút từ động từ "To Choose"; "Excited," đánh vần là E-X-C-I-T-E-D, nghĩa là xúc động; và "To Train," đánh vần là T-R-A-I-N, nghĩa là huấn luyện. Bây giờ mồi quý vị nghe lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: (DON): That's great news Eddie! I am so happy you were chosen to run for your school. But you better take it easy and don't get to excited. You have a lot of training to do before the big race.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ "Take It Easy" cũng là câu người ta thường nói khi muốn làm dịu bớt cơn nóng giận của một người khác. Anh bạn chúng ta thấy bà vợ có vẻ tức giận vì không tìm thấy chìa khóa xe ô tô. Anh bèn làm dịu cơn giận như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, take it easy! They have to be around some place. I'll help you look. Have you checked your pockets and the table in the hall? Or maybe you left them in the car door!

TEXT:(TRANG): Anh Don nói: Này em, em hãy bình tĩnh một chút. Chùm chìa khóa xe chắc nằm ở một nơi nào đó. Anh sẽ giúp em tìm. Em đã xem trong túi áo hay trên bàn ở hành lan chưa? Hay có lẽ em để quên ở trên cửa xe ô tô đó!

Trong thí dụ này ta thấy vài từ đáng chú ý là: "To Check," đánh vần là C-H-E-C-K, nghĩa là kiểm điểm hay lục soát; và "Pocket," đánh vần là P-O-C-K-E-T, nghĩa là cái túi. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, take it easy! They have to be around some place. I'll help you look. Have you checked your pockets and the table in the hall? Or maybe you left them in the car door!

TEXT:(TRANG): Đến đây, anh Don sẽ cho chúng ta nghe thành ngữ thứ hai:

AMERICAN VOICE: (DON): The second idiom is "Take It or Leave It," "Take It or Leave It." TEXT:(TRANG): Thành ngữ "Take It or Leave It" có hai nghĩa. Thứ nhất, trong một vụ thương lượng hay mua bán nó có nghĩa là một người hay chấp nhận hay bác bỏ một đề nghị nào đó, nhưng họ phải quyết định ngay bởi vì đây là cơ hội cuối cùng cho họ lựa chọn. Ta hãy hình dung một du khách tại một chợ bán nghệ phẩm, đang tìm cách mua một bức tượng gỗ với giá rẻ. Sau đây là lời du khách:

AMERICAN VOICE: (DON): I like it a lot. But this is my last day of vacation and I spent most of my money. I can only afford to pay $25 for this wood carving. That's my final offer. Take it or leave it!

TEXT: (TRANG): Ông du khách này nói: Tôi thích cái này lắm. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của tôi và tôi đã tiêu gần hết tiền rồi. Tôi chỉ có đủ sức trả 25 đô la cho bức tượng gỗ này. Đó là đề nghị cuối cùng của tôi. Tùy ý ông chịu hay không.

Một số từ mới mà ta cần biết là: "Vacation" đánh vần là V-A-C-A-T-I-O-N, nghĩa là nghỉ hè; "To Afford," đánh vần là A-F-F-O-R-D, nghĩa là có đủ sức hay đủ khả năng; "Carving," đánh vần là C-A-R-V-I-N-G, nghĩa là sản phẩm điêu khắc hay chạm trổ; và "Offer," đánh vần là O-F-F-E-R, nghĩa là đề nghị. Đến đây xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I like it a lot. But this is my last day of vacation and I spent most of my money. I can only afford to pay $25 for this wood carving. That's my final offer. Take it or leave it!

TEXT: (TRANG): "Take It or Leave It" còn được dùng khi bạn không quan tâm quá nhiều đến một điều gì đó vì đối với bạn nó không quan trọng lắm. Trong thí dụ sau đây, một người hỏi ý kiến anh Don xem anh có thích cuốn phim "Con Tàu Ma" hay không. Anh trả lời như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, I liked the story, and the sets and costumes were beautiful. But it was too long and it was easy to guess what happens in the end. I guess I could take it or leave it.

TEXT: (TRANG): Anh Don đưa ra ý kiến như sau: Thật ra thì tôi cũng thích truyện phim, còn khung cảnh và quần áo trong phim cũng đẹp. Nhưng cuốn phim dài quá và người ta dễ đoán được điều gì xảy ra ở đoạn cuối. Đối với tôi cuốn phim này không có gì xuất sắc lắm, xem cũng được mà không xem cũng được.

Những từ mới đáng chú ý là: "Sets," đánh vần là S-E-T-S, nghĩa là khung cảnh; "Costume," đánh vần là C-O-S-T-U-M-E, nghĩa là quần áo, trang phục; và "To Guess," đánh vần là G-U-E-S-S, nghĩa là đoán. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, I liked the story, and the sets and costumes were beautiful. But it was too long and it was easy to guess what happens in the end. I guess I could take it or leave it.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Take It Easy," nghĩa là "Hãy bình tĩnh, đừng hoảng hốt"; và hai là "Take It or Leave It," nghĩa thứ nhất là "hãy quyết định chọn một trong hai điều," và nghĩa thứ hai là "thế nào cũng được vì không quan trọng lắm." Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG