Đường dẫn truy cập

LESSON#129: Miss The Boat, All In The Same Boat. - 2004-07-05


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ "Boat," đánh vần là B-O-A-T, nghĩa là cái thuyền. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is “Miss the Boat,” “Miss the Boat.”

TEXT: (TRANG): “Miss the Boat” chỉ có một từ mới là "Miss," đánh vần là M-I-S-S, nghĩa là bỏ lỡ, "Miss the Boat" có nghĩa là lỡ chuyến tàu hay đánh mất một cơ hội bởi vì chúng ta biết một chuyện gì quá muộn hay chúng ta quá thận trọng nên không dám nắm lấy cơ hội.

Trong thí dụ sau đây anh Don nói về chuyện bố anh ngày xưa đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào một công ty nhỏ tên là Zerox. Lúc đó công ty Zerox tìm ra một phương pháp mới để in văn bản và bạn của bố anh mời ông mua cổ phần đầu tiên trong công ty này. Ta hãy xem những gì xảy ra sau đó:

VOICE : (DON): Dad sure missed the boat! He didn’t think much of the machine and he said he didn’t want to risk his money. If he’d bought that Zerox stock our family would be rich today.

TEXT: (TRANG): Anh Don cho biết như sau: Bố tôi thật đã bỏ lỡ mất cơ hội! Ông cho rằng cái máy in mới này không có giá trị và ông nói ông không nuốn liều mất tiền. Nếu hồi đó ông mua cổ phần trong công ty Zerox thì bây giờ gia đình tôi đã trở nên giàu có rồi!

Một số từ mới đáng chú ý là: "Machine," đánh vần là M-A-C-H-I-N-E, nghĩa là cái máy; "Risk," đánh vần là R-I-S-K, nghĩa là rủi ro, bị thiệt hại; và "Stock," đánh vần là S-T-O-C-K, nghĩa là cổ phần trong một công ty. Đến đây mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) : Dad sure missed the boat! He didn’t think much of the machine and he said he didn’t want to risk his money. If he’d bought that Zerox stock our family would be rich today.

TEXT: (TRANG): Tại Mỹ người ta thường nghe những câu quảng cáo trên đài truyền thanh hay truyền hình với câu "Don’t miss the boat," tức là "Đừng bỏ lỡ cơ hội" để mua hàng với giá rẻ đặc biệt chẳng hạn. Đây là cách thức mà các công ty thường dùng để lôi cuốn khách hàng khi nhấn mạnh rằng vụ đại hạ giá này chỉ kéo dài có một vài ngày thôi. Ta hãy nghe một quảng cáo của một hãng bán xe ôtô: VOICE: (DON): If you want the lowest price on our cars all year, hurry down to our summer sale. It ends Sunday and you don’t want to miss the boat on the best deal in town.

TEXT:(TRANG): Hãng xe ôtô quảng cáo như sau: Nếu bạn muốn mua xe ôtô với giá rẻ nhất trong năm thì hãy cấp tốc đến xem chương trình bán đại hạ giá trong mùa hè của chúng tôi. Chương trình này chấm dứt vào chủ nhật và chắc chắn là bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội mua xe với giá rẻ nhất trong thành phố này.

Một vài từ mới đáng chú ý là: "To Hurry," đánh vần là H-U-R-R-Y, nghĩa là vội vã đi; "Sale," đánh vần là S-A-L-E, nghĩa là bán hạ giá; và "Deal," đánh vần là D-E-A-L, nghĩa là một vụ mua bán thương lượng. Bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): If you want the lowest price on our cars all year, hurry down to our summer sale. It ends Sunday and you don’t want to miss the boat on the best deal in town .

TEXT:(TRANG): Đến đây anh Don sẽ cho chúng ta nghe thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “All in the Same Boat,” “All in the Same Boat.”

TEXT:(TRANG): Dạ phải, “All in the Same Boat” có cùng nghĩa như trong tiếng Việt là: cùng hội cùng thuyền, cùng chung cảnh ngộ với nhau. Ta hãy hình dung một trận cuồng phong thổi từ biển vào một thành phố và gây thiệt hại nặng cho thành phố đó.

VOICE: (DON): The electric power is out, the water is shut off, trees are down, windows broken, roofs gone. Right now all of us in town, rich or poor, are in the same boat.

TEXT:(TRANG): Ta thấy một cảnh tượng mhư sau: Điện bị tắt, nước bị cúp, cây cối ngã đổ, cửa sổ vỡ tan, mái nhà bay mất.Vào lúc này tất cả mọi người trong thành phố, giàu cũng như nghèo, đều ở trong cùng một cảnh ngộ.

Những từ mới cần biết là: "Power," đánh vần là P-O-W-E-R, nghĩa là điện lực; "Window," đánh vần là W-I-N-D-O-W, nghĩa là cửa sổ, và Roof đánh vần là R-O-O-F, nghĩa là mái nhà. Bây giờ mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): The electric power is out, the water is shut off, trees are down, windows broken, roofs gone. Right now all of us in town, rich or poor, are in the same boat.

TEXT:(TRANG): Bất cứ một tình thế nguy hiểm nào dù là do thiên tai hay yếu tố nào khác gây ra cũng khiến cho nhiều người rơi vào cùng một cảnh ngộ. Ta hãy xem cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến các nước trên thế giới:

VOICE: (DON): In the old days a money crisis in a small country in Asia wouldn’t affect the rest of the world. But the way the crisis has spread teaches us now we are all in the same boat.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ngày xưa, một cuộc khủng khoảng tiền tệ tại một nước nhỏ ở Á Châu sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Nhưng chiều hướng của cuộc khủng hoảng hiện nay lan rộng dạy cho ta bài học là chúng ta đều ở trong cùng một cảnh ngộ.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Crisis," đánh vần là C-R-I-S-I-S, nghĩa là một cuộc khủng hoảng; "To Affect," đánh vần là A-F-F-E-C-T, nghĩa là ảnh hưởng; và "To Spread," đánh vần là S-P-R-E-A-D, nghĩa là lan rộng. Bây giờ anh Don sẽ đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In the old days a money crisis in a small country in Asia wouldn’t affect the rest of the world. But the way the crisis has spread teaches us now we are all in the same boat.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Miss the Boat," nghĩa là bỏ lỡ cơ hội; và hai là "All in the Same Boat," là cùng hội cùng thuyền. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG