Đường dẫn truy cập

EU không chỉ định được một chủ tịch mới cho liên hiệp. - 2004-06-19


Nhà lãnh đạo các nước trong Liên Hiệp Âu Châu đã thỏa thuận về một bản hiến pháp lịch sử quy định thể thức chia quyền trong liên hiệp gồm 25 quốc gia Âu Châu nhưng đã không chỉ định được một chủ tịch mới cho liên hiệp.

Các nhà lãnh đạo các nước trong Liên Hiệp đã kết thúc hai ngày hội nghị tại Brussels ngày hôm qua mà không thỏa thuận được là ai sẽ lên thay thế ông Romano Prođi, chủ tịch Ủy hội Âu Châu sẽ mãn nhiệm vào tháng 10 sắp tới.

Các cuộc thương thảo sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới. Bản hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu có mục đích giảm thiểu các thủ tục trong việc đưa ra quyết định của liên hiệp.

Các đạo luật mới này cần phải được sự chấp thuận của 15 nước thành viên đại diện cho ít nhất 65 phần trăm dân số toàn thể liên hiệp mới có hiệu lực.

Cần phải có sự chống đối của bốn nước thì một quyết định của Liên Hiệp mới có thể bị phủ quyết. Hiến pháp Âu Châu cần phải được tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn mới bắt đầu có hiệu lực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG