Đường dẫn truy cập

Nhà nước Việt Nam sẽ bán bớt phần hùn của mình trong công ty bảo hiểm Bảo Minh. - 2004-06-14


Nhà nước sẽ bán bớt phần hùn của mình trong công ty bảo hiểm Bảo Minh, để từ nay đến năm 2010, chỉ còn giữ 51% phần hùn trong công ty này.

Lý do đưa ra là nhà nước cần huy động 130 tỉ đồng từ các nguồn bên ngoài, để nâng số vốn pháp định của công ty bảo hiểm này lên thành 434 tỉ đồng, trước khi có thể chuyển công ty thành một công ty cổ phần.

Vào đầu tháng 7, nhà nước, hay đúng ra là Bộ Tài Chính, sẽ bán đấu giá 30% tài sản công ty dưới hình thức cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 100 ngàn đồng.

Một số loại cổ phiếu khác sẽ được bán với giá 150 ngàn đồng, 130 ngàn đồng, và một loại ưu đãi sẽ dành riêng để bán cho nhân viên của công ty.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG