Đường dẫn truy cập

LESSON#117:To Make Both Ends Meet, To Play Both Ends Against The Middle. - 2004-06-12


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ End, đánh vần là E-N-D, có nghĩa là đoạn cuối hay đoạn đầu của một vật. Hai thành ngữ mới này là To Make Both Ends Meet và To Play Both End Against the Middle. Chúng tôi xin nhắc lại, hai thành ngữ mới này là To Make Both Ends Meet và To Play Both Ends Against the Middle.

Thành ngữ thứ nhất, To Make Both Ends Meet, nghĩa đen là làm cho đoạn đầu và đoạn cuối gặp nhau, và nghĩa bóng là kiếm đủ tiền để sống mà không mắc nợ. Trong thí dụ sau đây, anh Don Benson nói về những khó khăn mà hai vợ chồng gặp phải trong lúc tìm cách để dành tiền.

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): We both make good salaries. But we have trouble making both ends meet. The problem is we bought this beautiful sailboat but we didn't realize how much it costs to keep it in shape.

TEXT: (TRANG): Anh Don than thở như sau: Cả hai chúng tôi đều có lương cao, nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền để sống. Vấn đề là chúng tôi mua một chiếc thuyền buồm thật đẹp, nhưng chúng tôi không biết là bảo trì chiếc thuyền này tốn kém đến mức nào.

Một số từ mới mà chúng ta cần biết là: Salary, đánh vần là S-A-L-A-R-Y, nghĩa là tiền lương; Sailboat, đánh vần lá S-A-I-L-B-O-A-T, nghĩa là thuyền buồm; và Shape, đánh vần là S-H-A-P-E, nghĩa là hình dáng. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: (DON): We both make good salaries. But we have trouble making both ends meet. The problem is we bought this beautiful sailboat but we didn't realize how much it costs to keep it in shape.

TEXT: (TRANG): Ai cũng biết là mọi người thích sống tại những nơi phồn hoa đô hội vì những nơi đó có nhiều cơ hội làm ăn và nhiều phương tiện giải trí hấp dẫn. Tuy nhiên, mức sinh hoạt ở đó cũng cao cho nên ít người có đủ phương tiện sống tại đó. Trong thí dụ thứ hai sau đây, and Don bày tỏ ý kiến chung của mọi người:

AMERICAN VOICE: (DON): You know, a lot of us enjoy the excitement of living in a big city like New York or Los Angeles. But it's easier to make ends meet in a smaller city where prices are lower.

TEXT: (TRANG): Anh Don bàn luận như sau: Bạn biết không, nhiều người trong chúng ta thích đời sống hấp dẫn của một thành phố lớn như New York hay Los Angeles. Nhưng sống ở một thành phố nhỏ thì mới có đủ tiền chi tiêu vì giá cả ở đó rẻ hơn. Một vài từ mới mà chúng ta cần biết là: Excitement, đánh vần là E-X-C-I-T-E-M-E-N-T, có nghĩa là sự nhộn nhịp sôi nổi; và Price, đánh vần là P-R-I-C-E, nghĩa là giá cả. Bây giờ mời quý vị nghe anh Don nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): You know, a lot of us enjoy the excitement of living in a big city like New York or Los Angeles. But it's easier to make ends meet in a smaller city where prices are lower.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ hai, To Play Both Ends Against the Middle, có một từ mới là Middle, đánh vần là M-I-D-D-L-E, nghĩa là ở giữa. Thành ngữ này có nghĩa đen là dùng hai đầu để chống lại đoạn giữa, và nghĩa bóng là làm cho hai phe đối nghịch kình chống nhau để có lợi cho mình.

Ta hãy hình dung một cuộc tranh cử vào mnột chức vụ công cử. Nếu có 3 ứng cử viên thì cách vận động hay nhất là làm cho 2 ứng cử viên kia đả kích nhau để họ không nhắm vào mình. trong thí dụ sau đây, ông Ed Green ra tranh chức thị trưởng một thành phố lớn ở miền Đông nướcMỹ. Ta hảy nghe anh Don kể lại kết quả như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Ed Green won by playing both ends against the middle: one opponent was conservative, the other liberal. So he let them fight it out with each other while he told everybody he was a moderate who would see both sides of a question.

TEXT:(TRANG): Kết quả là ông Ed Green đã thắng bằng cách xúi cho hai đối thủ kình chống nhau. Một người thuộc phe bảo thủ, còn một người là cấp tiến. Vì thế ông để cho hai đối thủ này đả kích lẫn nhau trong khi ông nói với mọi người rằng ông là một ứng cử viên ôn hòa có thể nhìn thấy 2 mặt của một vấn đề.

Một số từ mới đáng chú ý là: Opponent, đánh vần là O-P-P-O-N-E-N-T, nghĩa là đối thủ; Conservative, đánh vần là C-O-N-S-E-R-V-A-T-I-V-E, nghĩa là bảo thủ; Liberal, đánh vần là L-I-B-E-R-A-L, nghĩa là cấp tiến; và Moderate, đánh vần là M-O-D-E-R-A-T-E, nghĩa là ôn hòa, Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Ed Green won by playing both ends against the middle: one opponent was conservative, the other liberal. So he let them fight it out with each other while he told everybody he was a moderate who would see both sides of a question.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, có 3 người dành nhau một chức vụ mới trong một công ty lớn. Một ông tên Smith đi nói với mỗi người trong 2 người kia là ông nghĩ rằng người đó có nhiều khả năng nhất để giữ chức vụ mới. Tuy nhiên, ông Smith lại nhắc lại những lời nói xấu của người này về người kia. Vì thế 2 người đó cải vả to tiếng với nhau, và anh Don cho chúng ta biết điều gì xảy ra sau đó: AMERICAN VOICE: (DON): Smith got the job by playing both ends against the middle. The directors picked him because they thought the other 2 were too bad-tempered to get along with the office staff.

TEXT:(TRANG): Anh Don cho biết rằng ông Smith đã được chọn vào chức vụ mới bằng cách xúi hai người kia kình chống nhau. Các ông giám đốc chọn ông Smith bởi vì họ nghĩ rằng hai người kia có tính nóng nẩy, không làm việc được với nhân viên trong sở.

Một vài từ mới cần biết làø: Bad-tempered, đánh vần là B-A-D và T-E-M-P-E-R-E-D, nghĩa là xấu tính, dễ nổi nóng; và To Get Along, đánh vần là G-E-T và A-L-O-N-G, nghĩa là hòa thuận với nhau. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Smith got the job by playing both ends against the middle. The directors picked him because they thought the other 2 were too bad-tempered to get along with the office staff.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Make Both Ends Meet, nghĩa là kiếm đủ tiền để sống mà không mắc nợ; và hai là To Play Both Ends Against the Middle, nghĩa là xúi hai phe kình chống nhau để mình hưởng lợi. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG