Đường dẫn truy cập

LESSON #111: Dig Up Dirt On, Dish The Dirt, Sweep Dirt Under The Rug, Dirt Cheap. - 2004-06-05


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài họcthành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ trong đó có từ Dirt, đánh vần là D-I-R-T, nghĩa là bụi, đất hay bùn, và nghĩa bóng là một điều gì xấu xa, vô giá trị. Bốn thành ngữ mới này là To Dig Up Dirt On, To Dish the Dirt, To Sweep Dirt Under the Rug, và Dirt Cheap . Chúng tôi xin nhắc lại 4 thành ngữ này là To Dig Up Dirt On, To Dish the Dirt, To Sweep Dirt Under the Rug, và Dirt Cheap.

Trong bất cứ một cuộc vận động tranh cử nào, các ứng viên thường điều tra đối thủ của mình để tìm xem có điều gì xấu xa hay gây tai tiếng trong quá khứ của ông ta khiến cho ông ta mất sự tín nhiệm của dân chúng hay không. Người Mỹ dùng thành ngữ To Dig Up Dirt On, nghĩa đen là đào đất lên về một người nào đó. Tiếng Việt ta cũng có thành ngữ tương tự như trường hợp này, là vạch lá tìm sâu, hay bới lông tìm vết. Trong thí dụ sau đây, một nhân viên trong ban vận động tranh cử được trao cho công tác đi tìm những gì xấu xa về một đối thủ. Ông ta cho biết như sau, qua lời anh Don Benson:

AMERICAN VOICE:(DON BENSON): We spent weeks trying to dig up dirt on this guy. We've talked to his enemies and looked at court records. The only dirt we found is 2 traffic tickets for speeding. I hate to say it but the guy looks clean.

TEXT: (TRANG): Nhân viên này cho biết như sau: Chúng tôi đã dành 2 tuần lễ để tìm những gì xấu xa về đối thủ. Chúng tôi đã nói chuyện với những kẻ thù của ông ta, và đã xem xét những hồ sơ tòa án, Điều xấu duy nhất mà chúng tôi tìm thấy là 2 giấy phạt về tội lái xe quá nhanh. Tôi không thích nói lên điều này, nhưng ông ta có vẻ trong sạch.

Những từ mới đáng chú ý là: Enemy, đánh vần là E-N-E-M-Y, nghĩa là kẻ thù; Record, đánh vần là R-E-C-O-R-D, nghĩa là hồ sơ; và Speed, đánh vần là S-P-E-E-D, có nghĩa là tốc độ, ở đây tức là lái xe quá nhanh. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE:(DON): We spent weeks trying to dig up dirt on this guy. We've talked to his enemies and looked at court records. The only dirt we found is 2 traffic tickets for speeding. I hate to say it but the guy looks clean.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai To Dish the Dirt có một từ mới là To Dish, đánh vần là D-I-S-H, nghĩa là đặt lên cái đĩa hay phô bày một điều gì. Dish the Dirt nghĩa là thóc mách những điều tai tiếng về một người nào. Trong thí dụ sau đây, một ông nghe nói đôi vợ chồng anh Pete và chị Mary không hòa thuận với nhau. Ông ta bèn xúi bạn ông ta là Bill kể cho ông ta nghe những điều xích mích giữa 2 vợ chồng này.

AMERICAN VOICE: (DON): I hear Pete and Mary aren't getting along these days. In fact, they say she is talking about a divorce. Bill, you are their closest friend. So come on, dish up the dirt about them.

TEXT: (TRANG): Ông này nói với bạn như sau: Tôi nghe nói anh Pete và chị Mary dạo này không hòa thuận với nhau. Thật vậy, người ta nói rằng chị Mary đang bàn đến chuyện ly dị. Này anh Bill, anh quen thân với họ nhất, cho nên nói cho tôi biết những vụ lộn xôn giữa hai vợ chồng đó đi.

Chắc quý vị muốn biết từ To Get Along, đánh vần là G-E-T và A-L-O-N-G. Nó có nghĩa là hòa thuận với nhau. Và Divorce, đánh vần là D-I-V-O-R-C-E, nghĩa là ly dị. Đến đây, anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I hear Pete and Mary aren't getting along these days. In fact, they say she is talking about divorce. Bill, you are their closest friend. So come on, dish up the dirt about them.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba, To Sweep the Dirt Under the Rug, gồm có từ To Sweep, đánh vần là Sweep, nghĩa là quét bằng chổi; và Rug, đánh vần là R-U-G, nghĩa là tấm thảm. Thành ngữ này có nghĩa đen là quét bụi đất xuống dưới tấm thảm, và nghĩa bóng là dấu biệt những chuyện xấu xa đi. Ta hãy hình dung một vụ tham nhũng trong chính quyền thành phố vừa mới bị giới truyền thông phanh phui như sau:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The Mayor tried to sweep the corruption at City Hall under the rug. But a smart TV reporter dug it up anyway and now three top city officials face criminal charges and maybe jail.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông thị trưởng tìm cách dấu biệt vụ tham nhũng ở tòa thị chính. Tuy nhiên, một phóng viên truyền hình khôn lanh đã bới vụ này ra và giờ đây 3 giới chức hàng đầu trong chính quyền thành phố bị tố cáo phạm pháp và có thể bị ở tù.

Một số từ mới mà ta cần biết là: Mayor, đánh vần là M-A-Y-O-R, nghĩa là thị trưởng; Corruption, đánh vần là C-O-R-R-U-P-T-I-O-N, nghĩa là tham nhũng; và Jail, đánh vần là J-A-I-L, nghĩa là nhà giam. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON BENSON): The Mayor tried to sweep the corruption at City Hall under the rug. But a smart TV reporter dug it up anyway and now three top city officials face criminal charged and maybe jail.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay là Dirt Cheap, trong đó có từ Cheap, đánh vần là C-H-E-A-P, nghĩa là rẻ. Chắc quý vị cũng đoán được là Dirt Cheap nghĩa là rẻ như bùn như đất, tiếng Việt còn gọi là rẻ như bèo. Anh Don có người bạn tên Bill vừa mua được một ngôi nhà với giá rất hời. Ta hãy xem chuyện gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Bill bought it dirt cheap, or so he thought. Then he heard it was haunted by the ghost of a murdered young woman. Now he and his wife lie awake all night listening for strange noises.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra? Anh Bill mua ngôi nhà đó với giá rẻ như bèo, hay ít ra là anh ấy tưởng như vậy. Sau đó anh ấy nghe nói là ngôi nhà đó bị ám ảnh bởi bóng ma của một thiếu nữ bị ám sát. Giờ đây and và vợ nằm thức suốt đêm để lắng nghe những tiến động kỳ lạ ở trong nhà.

Những chữ mới đáng chú ý là: Haunted, đánh vần là H-A-U-N-T-E-D, nghĩa là bị ám ảnh hay có ma; và Murder, đánh vần là M-U-R-D-E-R, nghĩa là ám sát. Bây giờ mời quý vị nghe anh Don nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Bill bought it dirt cheap, or so he thought. The he heard it was haunted by the ghost of a murdered young woman. Now he and his wife lie awake all night listening for strange noises.

TEXT: (TRANG): Chúng ta mong rằng câu chuyện ma trong nhà anh Bill chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi. Và câu chuyện này kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới. Một là To Dig Dirt On nghĩa là bới lông tìm vết; hai là To Dish the Dirt, nghĩa là thóc mách chuyện xáu về một người nào; ba là To Sweep Dirt Under the Rug, nghĩa là dấu chuyện xấu xa đi; và bốn là Dirt Cheap, nghĩa là rẻ như bèo. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG