Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ariel Sharon sẵn sàng cách chức một số bộ trưởng nội các chống đối kế hoạch triệt thoái khỏi dải Gaza. - 2004-05-31


Thủ tướng Israel Ariel Sharon cho hay ông sẵn sàng thay đổi chính phủ của ông bằng cách cách chức một số bộ trưởng nội các chống đối kế hoạch triệt thoái khỏi dải đất Gaza.

Hôm chủ nhật ông Sharon đã lên tiếng vào lúc khai mạc cuộc họp nội các kéo dài 7 tiếng đồng hồ, để ông trình bày một kế hoạch được sửa đổi, hầu triệt thoái dân lập cư Do Thái ra khỏi giải đất Gaza.

Thủ tướng đã loan báo hoãn lại cuộc biểu quyết của nội các về kế hoạch này sau khi ông thấy rõ rằng không đạt được đủ số phiếu cần thiết để nội các chấp thuận kế hoạch.

Theo tin cho hay thì ông được 11 bộ trưởng ủng hộ, và cần thêm 1 phiếu nữa mới đủ số để kế hoạch của ông được nội các gồm 23 thành viên thông qua. Theo dự kiến thì cuộc họp nội các sẽ kéo dài gần hết cả tuần lễ này.

XS
SM
MD
LG