Đường dẫn truy cập

Ngành chăm sóc y tế Việt Nam chưa được tài trợ đầy đủ. - 2004-05-31


Ngành chăm sóc y tế chưa được tài trợ đầy đủ, kết quả là thiếu thuốc men và trang thiết bị, tuyển dụng người rất khó, tinh thần nhân viên y tế không cao.

Chất lượng chăm sóc y tế dường như vẫn còn ở vào thời kỳ sau ngày 30 tháng 4 năm 75; mặc dù trên giấy tờ nghe rất kêu: ví dụ như đã xây 9000 trạm xá ở cấp xã, đào tạo được 23000 bác sĩ, với tỷ lệ trung bình 40 bác sĩ cho mỗi 10000 người dân. Nhiều bác sĩ thích hành nghề tư, và chú ý đến thành phần bệnh nhân khá giả.

Về tình hình dân số, thì tuổi thọ trung bình là 69.7 tuổi. Phụ nữ trung bình có 2.1 con. Tỷ lệ trẻ em chết lúc mới vừa sinh là 3%, và có 37% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG