Đường dẫn truy cập

LESSON #109 : Nothing To Sneeze At, Nothing To Write Home About. - 2004-05-29


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mới, trong đó có từ Nothing, đánh vần là N-O-T-H-I-N-G, nghĩa là không có gì. Đó là Nothing To Sneeze At và Nothing to Write Home About. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Nothing To Sneeze At và Nothing To Write Home About.

Thành ngữ thứ nhất Nothing To Sneeze At có một từ mới là To Sneeze, đánh vần là S-N-E-E-Z-E, nghĩa là hắt hơi. Không ai hiểu vì sao người Mỹ dùng thành ngữ này nhưng nó có nghĩa là một điều gì tuy không tốt đẹp nhất nhưng cũng không phải là điều nên xem thường hay chê bai. Thí dụ thứ nhất sau đây chắc sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn. Anh Don Benson có một người bạn than phiền là anh ta đã không trúng số độc đắc. Anh Don trả lời như sau:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): So you didn’t win the million dollars! But you did win ten thousand, didn’t you? Let me tell you friend, ten thousand dollars is certainly nothing to sneeze at!

TEXT: (TRANG): Anh Don nói với bạn: Thế ra anh không trúng một triệu đô la à? Nhưng anh đã trúng 10 ngàn đô la phải không? Này anh bạn, tôi xin nói là 10 ngàn đô la không phải là điều nên xem thường!

Một số từ mới mà ta cần biết là: To Win, đánh vần là W-I-N, nghĩa là thắng hay trúng số, và Million, đánh vần là M-I-L-L-I-O-N, nghĩa là một triệu. Bây giờ anh Don sẽ nhắc lại thí dụ này cho chúng ta nghe:

AMERICAN VOICE : (DON BENSON): So you didn’t win the million dollars! But you did win ten thousand, didn’t you? Let me tell you friend, ten thousand dollars is certainly nothing to sneeze at!

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một ông an ủi cô con gái đang tức giận vì cô không đoạt giải nhất trong cuộc chạy đua như cô mong đợi.

AMERICAN VOICE: (DON): OK honey, you came in second in the 400 meters, not first. But you won the silver medal and you are the second fastest runner in the state. I’d say that‘s nothing to sneeze at!

TEXT: (TRANG): Ông bố nói với cô con gái như sau: Này con yêu, con về hạng nhì trong cuộc đua 400 mét, chứ không phải hạng nhất. Nhưng con đoạt được huy chương bạc và con là vận động viên chạy nhanh thứ nhì trong bang. Cha nghĩ rằng đây không phải là chuyện thường!

Có một vài từ mới trong thí dụ này là: Silver, đánh vần là S-I-L-V-E-R, nghĩa là bạc; Medal, đánh vần là M-E-D-A-L, nghĩa là huy chương; và Runner, đánh vần là R-U-N-N-E-R, nghĩa là vận động viên chạy đua. Đến đây and Don xin nhắc lại lời ông bố an ủi cô con gái:

AMERICAN VOICE: (DON): OK honey, you came in second in the 400 meters, not first. But you won the silver medal and you are the second fastest runner in the state. I’d say that‘s nothing to sneeze at!

TEXT:(TRANG): Nếu Nothing To Sneeze At là điều không nên xem thường thì Nothing To Write Home About lại có một nghĩa trái ngược, tức là một chuyện tầm thường không đáng chú ý. Nghĩa đen của thành ngữ này là "Không phải là chuyện để viết thư về nhà báo cáo.” Thành ngữ này xuất xứ từ thời binh sĩ và thủy binh Mỹ phải trú đóng ở nước ngoài nên chỉ viết về những tin quan trọng trong những bứùc thư gửi về nhà mà thôi. Trong thí dụ thứ nhất sau đây anh Don nói về một cuốn phim anh xem tối hôm qua vì nghe bạn anh quảng cáo:

AMERICAN VOICE: (DON): The story was hard to believe and the acting wasn’t very good either. It was awfully slow. It didn’t quite put me to sleep but this movie’s sure nothing to write home about.

TEXT:(TRANG): Anh Don nói: Câu chuyện phim thật khó tin và tài diễn xuất cũng không hay. Chuyện phim chậm kinh khủng. Cuốn phim không làm cho tôi ngủ luôn nhưng nó không có gì hay ho cả.

Một vài từ mới cần biết là: Hard, đánh vần là H-A-R-D, nghĩa là khó; và Awful đánh vần là A-W-F-U-L-L-Y, nghĩa là kinh khủng, hay là hết sức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

AMERICAN VOICE: (DON): The story was hard to believe and the acting wasn’t very good either. It was awfully slow. It didn’t quite put me to sleep but this movie’s sure nothing to write home about.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, chúng ta sẽ nghe một thanh niên tên Pete gặp khó khăn trong khi tìm một việc làm xứng đáng sau khi anh ta ra trường:

AMERICAN VOICE: (DON): The only job Pete could find was selling magazine subscriptions by phone. But it’s nothing to write home about. Long hours, low pay and most people are rude when he calls them.

TEXT:(TRANG): Chuyện gì xảy ra cho anh Pete? Việc duy nhất mà anh ta tìm được là dùng điện thoại để mời khách hàng mua tạp chí dài hạn. Nhưng đây không phải là công việc hay ho gì. Phải làm nhiều giờ, lương thì thấp và phần đông những người mà anh gọi lại tỏ ra bất lịch sự.

Những từ mới mà ta cần biết là: Subscription, đánh vần là S-U-B-S-C-R-I-P-T-I-O-N, nghĩa là mua báo dài hạn; và Rude, đánh vần là R-U-D-E, nghĩa là thô lỗ, bất lịch sự. Bây giờ anh Don sẽ đọc lại thí dụ này cho quý vị nghe:

AMERICAN VOICE: (DON): ): The only job Pete could find was selling magazine subscriptions by phone. But it’s nothing to write home about. Long hours, low pay and most people are rude when he calls them.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là Nothing To Sneeze At, và hai là Nothing To Write Home About. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG