Đường dẫn truy cập

LESSON #107: Fair Shake, Shake Down. - 2004-05-29


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Shake, đánh vần là S-H-A-K-E, nghĩa là rung hay là lắc. Hai thành ngữ mới này là Fair Shake và Shake Down. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Fair Shake và Shake Down.

Trong khi mua bán, người Mỹ có thói quen bắt tay nhau, tiếng Anh gọi là Shake Hands, sau khi hoàn tất một vụ thương lượng, nếu người bán và người mua thỏa thuận với nhau về một giá vừa phải thì họ nói rằng có một Fair Shake, trong đó từ Fair, đánh vần là F-A-I-R, nghĩa là tốt đẹp, công bằng. Và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay. Xin mời quý vị nghe anh Don Benson góp ý kiến với người bạn đang tìm một tiệm bán xe để mua xe hơi, nơi mà ông chủ tiệm không tìm cách gian dối.

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): You might want to try Sammy’s used car lot on Maple Street. I bought my wife’s car there and got a good deal. Mention my name and I am sure he will give you a fair shake.

TEXT: (TRANG): Anh Don lên tiếng như sau: Bạn có thể đén thử tiệm bán xe hơi cũ của ông Sammy ở đường Maple xem sao. Tôi mua xe cho nhà tôi ở đó và được giá rẻ. Cứ nói tên tôi, là tôi tin chắc rằng ông ta sẽ tính cho bạn với giá phải chăng.

Một vài từ mới đáng chú ý là: Used, đánh vần là U-S-E-D, nghĩa là cũ hay dùng rồi; Lot, đánh vần là L-O-T, nghĩa là lô đất hay tiệm bán xe hơi; và To Mention, đánh vần là M-E-N-T-I-O-N, nghĩa là nói tới, đề cập đến. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON): You might want to try Sammy’s used car lot on Maple Street. I bought my wife’s car there and got a good deal. Mention my name and I am sure he will give you a fair shake.

TEXT: (TRANG): Khi nói tới Fair Shake, không phải lúc nào người ta cũng ám chỉ đến tiền bạc. Nó có thể có nghĩa là một sự đối xử công bằng. Trong thí dụ sau đây, một học sinh tập luyện chuyên cần để mong được nhận vào đội bóng bầu dục của nhà trường. Nhưng anh chỉ lo có một chuyện. Đó là ông huấn luyện viên. Anh nói như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Our coach has to choose between Bill Jones and me to start as kicker in our first game. Bill is the coach’s nephew, but I have done my best in pratice so I hope Coach gives me a fair shake.

TEXT: (TRANG): Anh học sinh này nói như sau: Huấn luyện viên của chúng tôi phải chọn giữa anh Bill Jones và tôi để làm chân đá bóng trong trận đấu đầu tiên. Bill là cháu của huấn luyện viên, nhưng tôi đã là người giỏi nhất trong lúc luyện tập. Vì thế tôi hy vọng là huấn luyện viên sẽ đối xử với tôi một cách công bằng.

Xin quý vị để ý đến những từ mới là: Coach, đánh vần là C-O-A-C-H, nghĩa là người huấn luyện viên; Kicker, đánh vần là K-I-C-K-E-R, nghĩa là ngườiø đá bóng; và Practice, đánh vần là P-R-A-C-T-I-C-E, nghĩa là tập luyện. Bây giờ ta hãy nghe anh Don nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Our coach has to choose between Bill Jones and me to start as kicker in our first game. Bill is the coach’s nephew, but I have done my best in pratice so I hope Coach gives me a fair shake.

TEXT:(TRANG): Khi gặp phải một trường hợp gần như ngược lại với Fair Shake, người Mỹ dùng thành ngữ Shake Down, tức là tống tiền một người nào, hay đe dọa dùng vũ lực. Người ta không biết rõ thành ngữ xuất xứ từ đâu, nhưng có lẽ là từ chỗ người ta lắc mạnh một cây để cho quả trên cây rớt xuống đất.

Trong thí dụ thứ nhất, một người tìm thấy vài lá thư riêng của một ngôi sao màn bạc mà có thể làm ngôi sao này mất danh tiếng và có thể mất việc nữa. Ta hãy xem anh ta định làm gì với các lá thư này:

AMERICAN VOICE: (DON): This guy tried to shake her down by threatening to sell the letters to the papers unless she paid him a million dollars. But she called the police and that was the end of him.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh ta định tống tiền ngôi sao này bằng cách dọa bán những bức thư này cho các báo, trừ phi cô trả cho anh ta 1 triệu đô la. Tuy nhiên, cô ấy gọi cảnh sát và thế là anh ta hết làm ăn.

Xin quý vị chú ý đến những từ mới sau đây: To Threaten đánh vần là T-H-R-E-A-T-E-N, nghĩa là đe dọa; và Million, đánh vần là M-I-L-L-I-O-N, nghĩa là một triệu. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): This guy tried to shake her down by threatening to sell the letters to the papers unless she paid him a million dollars. But she called the police and that was the end of him.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ vừa kể, Shake Down được dùng như một động từ. Nhưng nó cũng có thể được dùng như một danh từ, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): A youth gang in New York sells what they call “Insurance” to restaurants. This is nothing but a shake down. If you don’t pay off, they come around at night and break your windows.

TEXT:(TRANG): Câu này cóùnghĩa như sau: Một băng đảng ở New York bán điều mà chúng gọi là “bảo hiểm” cho các tiệm ăn. Điều này không có nghĩa gì khác ngoài việc hăm dọa tống tiền. Nếu bạn không trả tiền cho chúng thì chúng sẽ đến vào buổi tối và đập vỡ cửa kính của bạn.

Những chữ mới cần iết là: Gang, đánh vần là G-A-N-G, nghĩa là băng đảng; Insurance đánh vần là I-N-S-U-R-A-N-C-E, nghĩa là bảo hiểm; và To Break, đánh vần là B-R-E-A-K, nghĩa là đập vỡ. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): A youth gang in New York sells what they call “Insurance” to restaurants. This is nothing but a shake down. If you don’t pay off, they come around at night and break your windows.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là Fair Shake, nghĩa là một vụ mua bán đúng đắn hay một vụ đối xử công bằng; và hai là Shake Down, nghĩa là hăm dọa tống tiền một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG