Đường dẫn truy cập

Các đảng phái chính trị đối nghịch tại Kampuchia đồng ý tái tục các cuộc thương thuyết. - 2004-05-07


Các đảng phái chính trị đối nghịch tại nước này đã đồng ý tái tục các cuộc thương thuyết để thành lập một chính phủ mới, và đình chỉ việc dùng các đài phát thanh của đảng để đả kích lẫn nhau.

Đảng Nhân Dân Campuchia và đảng Bảo Hoàng Funcinpec đã đi đến thỏa thuận này hôm thứ Năm. Hai bên cũng đồng ý sẽ nối lại các cuộc thương thuyết trước cuối tuần này.

Mới hôm thứ Hai, Đảng Nhân Dân Campuchia đã rút ra khỏi các cuộc thương thuyết sau khi than phiền về những lời đả kích nhắm vào họ trên một đài phát thanh do Funcinpec làm chủ. Đảng Nhân Dân Campuchia cáo buộc rằng Funcinpec đã vi phạm một thỏa thuận đạt được hồi tháng Hai, theo đó hai bên sẽ ngưng những lời qua tiếng lại kiểu này.

Từ hồi tháng Ba năm nay, các nhóm công tác của cả hai bên đã thương thuyết để đạt được một thỏa thuận nhằm hình thành một chính phủ mới.

Campuchia không có một chính quyền chính đáng từ hồi tháng Bảy năm ngoái, lúc Đảng Nhân Dân Campuchia chiếm được nhiều phiếu nhất trong một cuộc tổng tuyển cử, thế nhưng lại không hội đủ đa số 2 phần 3 cần thiết để có thể tự thành lập chính phủ. Mặc dù vậy, đảng Nhân Dân Campuchia vẫn tiếp tục cầm quyền, và vẫn tiếp tục thương thuyết để tìm cách thành lập một liên minh cầm quyền mới. , các đảng phái chính trị đối nghịch tại nước này đã đồng ý tái tục các cuộc thương thuyết để thành lập một chính phủ mới, và đình chỉ việc dùng các đài phát thanh của đảng để đả kích lẫn nhau.

Đảng Nhân Dân Campuchia và đảng Bảo Hoàng Funcinpec đã đi đến thỏa thuận này hôm thứ Năm. Hai bên cũng đồng ý sẽ nối lại các cuộc thương thuyết trước cuối tuần này.

Mới hôm thứ Hai, Đảng Nhân Dân Campuchia đã rút ra khỏi các cuộc thương thuyết sau khi than phiền về những lời đả kích nhắm vào họ trên một đài phát thanh do Funcinpec làm chủ. Đảng Nhân Dân Campuchia cáo buộc rằng Funcinpec đã vi phạm một thỏa thuận đạt được hồi tháng Hai, theo đó hai bên sẽ ngưng những lời qua tiếng lại kiểu này.

Từ hồi tháng Ba năm nay, các nhóm công tác của cả hai bên đã thương thuyết để đạt được một thỏa thuận nhằm hình thành một chính phủ mới.

Campuchia không có một chính quyền chính đáng từ hồi tháng Bảy năm ngoái, lúc Đảng Nhân Dân Campuchia chiếm được nhiều phiếu nhất trong một cuộc tổng tuyển cử, thế nhưng lại không hội đủ đa số 2 phần 3 cần thiết để có thể tự thành lập chính phủ. Mặc dù vậy, đảng Nhân Dân Campuchia vẫn tiếp tục cầm quyền, và vẫn tiếp tục thương thuyết để tìm cách thành lập một liên minh cầm quyền mới. Đảng Nhân Dân Campuchia và đảng Bảo Hoàng Funcinpec đã đi đến thỏa thuận này hôm thứ Năm. Hai bên cũng đồng ý sẽ nối lại các cuộc thương thuyết trước cuối tuần này.

Mới hôm thứ Hai, Đảng Nhân Dân Campuchia đã rút ra khỏi các cuộc thương thuyết sau khi than phiền về những lời đả kích nhắm vào họ trên một đài phát thanh do Funcinpec làm chủ. Đảng Nhân Dân Campuchia cáo buộc rằng Funcinpec đã vi phạm một thỏa thuận đạt được hồi tháng Hai, theo đó hai bên sẽ ngưng những lời qua tiếng lại kiểu này.

Từ hồi tháng Ba năm nay, các nhóm công tác của cả hai bên đã thương thuyết để đạt được một thỏa thuận nhằm hình thành một chính phủ mới.

Campuchia không có một chính quyền chính đáng từ hồi tháng Bảy năm ngoái, lúc Đảng Nhân Dân Campuchia chiếm được nhiều phiếu nhất trong một cuộc tổng tuyển cử, thế nhưng lại không hội đủ đa số 2/3 cần thiết để có thể tự thành lập chính phủ.

Mặc dù vậy, đảng Nhân Dân Campuchia vẫn tiếp tục cầm quyền, và vẫn tiếp tục thương thuyết để tìm cách thành lập một liên minh cầm quyền mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG