Đường dẫn truy cập

LESSON #96 : A Chip off the old block/ A chip on your shoulder. - 2004-05-06


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị các thành ngữ trong đó có chữ Chip nghĩa là tấm thẻ tròn bằng nhựa dùng thay cho tiền để đánh bạc. Lần này chữ Chip có một nghĩa khác. Đó là một mảnh gỗ vụn. Hai thành ngữ mới hôm nay là A Chip Off The Old block, và A Chip On Your Shoulder,/font>. Chúng tôi xin nhắc lại . 2 thành ngữ mới này là A Chip Off The Old Block, và A Chip On Your Shoulder.

Tại Hoa Kỳ, vào thời kỳ trước khi tìm ra được hơi đốt hay điện để nấu ăn và sưởi ấm nhà cửa, dân chúng thường dùng củi. Họ phải chẻ củi ra thành từng miếng nhỏ để dùng. Những mảnh gỗ vụn được gọi là Chip, giống như khúc củi to lúc ban đầu. Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ A Chip off the old block để chỉ một đứa trẻ giống hệt ông bố về mặt mũi, tính tình hay cách ăn nói. A Chip off the old block có một chữ mới Block đánh vần là B-L-O-C-K nghĩa là khúc gỗ lớn. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, anh Don Benson nói về một người cháu 10 tuổi trông giống bố tên Bob như đúc:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): That boy is sure a chip off the old block. He looks almost exactly like his dad did at the same age: Same eyes, same nose, same big ears and blond hair. Yes Sir, he is Bob all over again!

TEXT: (TRANG): And Don nhận xét như sau: Cháu trai này rõ ràng là giông bố như đúc. Nó giống hệt bố nó vào cùng tuổi đó. Cũng mắt như vậy, mũi như vậy, tai to như vậy và tóc vàng như vậy. Đúng thế, nó trông giống hệt như anh Bob.

Những chữ mới cần biết là: Exactly đánh vần là E-X-A-C-T-L-Y nghĩa là dúng, và blond đánh vần là B-L-O-N-D nghĩa là vàng hoe. Bây giờ mời quý vị nghe anh Don đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON BENSON): That boy is sure a chip off the old block. He looks almost exactly like his dad did at the same age: Same eyes, same nose, same big ears and blond hair. Yes Sir, he is Bob all over again!

TEXT: (TRANG): Thường thì thành ngữ A chip Off The Old Block được dùng để chỉ hai cha con giống nhau. Nhưng trong những năm gần đây, nó có thể được dùng cho cả phái nam lẫn phái nữ. Trong thí dụ thứ hai sau đây, một người cha nói về sự giống nhau về phương diện tài năng chứ không phải mặt mũi, giữa người con trai và bà mẹ. Xin mời anh Don.

AMERICAN VOICE: (BENSON): I’m bad at math but my wife is an expert accountant. And my son is a math major just like she was. A chip off the old block you could say.

TEXT: (TRANG): Ông bố nhận xét như sau: tôi rất dở toán nhưng nhà tôi lại là một kế toán viên tài giỏi. Còn con trai tôi thì chọn môn toán học y như nhà tôi ngày xưa.Có thể nói là nó giống mẹ nó như đúc.

Những chữ mới đáng chú ý là: Math đánh vần là M-A-T-H nghĩa là môn toán học, Expert đánh vần là E-X-P-E-R-T nghĩa là chuyên môn hay thành thạo, và Major đánh vần là M-A-J-O-R nghĩa là môn học chính ở đại học. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (BENSON): I’m bad at math but my wife is an expert accountant. And my son is a math major just like she was. A chip off the old block you could say.

TEXT:(TRANG): Khi một người lúc nào cũng căm tức trong lòng vì một thành kiến nào đó và sẳn sàng gây sự với những người chung quanh, người Mỹ dùng một thành ngữ ngộ nghĩnh là To Have A Chip On Your Shoulder, nghĩa đen là vác một mảnh gỗ trên vai. Chỉ có một chữ mới là Shoulder đánh vần là S-H-O-U-L-D-E-R nghĩa là cái vai. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về anh Bob Green một con người lúc nào cũng uẩn ức trong lòng

AMERICAN VOICE: (DON): No wonder Bob Green has no friends at all. He had a chip on his shoulder when we were in high school and he still has it 20 years later. He acts like he hates the whole human race.

TEXT:(TRANG): Người ta nhận xét về anh như thế này:Thảm nào anh Bob Green không có người bạn nào cả. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra căm giận hồi thời chúng tôi ở trung học, và bây giờ là 20 năm sau anh ấy vẫn như vậy. Anh âý cư xử như là ghét bỏ cả loài người.

Vài chữ mới đáng chú ý là To Act đánh vần là A-C-T nghĩa là hành động, cư xử, To Hate đánh vần là H-A-T-E nghĩa là ghét bỏ, và Human Race đánh vần là H-U-M-A-N và R-A-C-E- nghĩa là loài người. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): No wonder Bob Green has no friends at all. He had a chip on his shoulder when we were in high school and he still has it 20 years later. He acts like he hates the whole human race.

TEXT:(TRANG): Thái độ khó chịu này đôi khi chỉ vì mặc cảm tự tôn mà ra, và có thể sửa được, như quý vị nghe trong thí dụ thứ hai sau đây về một luật sư có thái độ gây sự vì cho là mình giỏi hơn người khác:

AMERICAN VOICE: (DON): This man had a chip on his shoulder because he came from a famous law school and thought he was smarter than us( we are?). But when he saw we were pretty smart too, he dropped the chip and got along fine.

TEXT:(TRANG): Tại sao luật sư này có thái độ như vậy? Đó là vì ông ấy xuất thân từ một trường luật nổi tiếng và tưởng rằng ông ấy thông minh hơn chúng tôi. Nhưng khi thấy chúng tôi cũng khá thông minh ông ấy bèn bỏ thái độ gây sự đó đi và làm việc rất hòa thuận với chúng tôi.

Có vài chữ mới đáng chú ý là: Famous đánh vần là F-A-M-O-U-S nghĩa là nổi tieng, Smart đánh vần là S-M-A-R-T nghĩalà thông minh, khôn ngoan, và To Get Along nghĩalà cư xử hòa thuận với nhau. Đến đây anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): This man had a chip on his shoulder because he came from a famous law school and thought he was smarter than us( we are?). But when he saw we were pretty smart too, he dropped the chip and got along fine.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ A Chip On Your Shoulder vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là A Chip Off the Old Block, nghĩa là giống cha hay mẹ như đúc, và hai là A Chip On Your Shoulder nghĩa là có thái dộ gây hấn vì một thành kiến nào đó. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp./.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG