Đường dẫn truy cập

Các nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc họp tại Bắc Kinh. - 2004-04-25


Các nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc đã mở cuộc họp trong 2 ngày tại Bắc Kinh và dự trù phê chuẩn các thay đổi về hiến pháp của Hong Kong nhằm đình hoãn việc thực thi phổ thông đầu phiếu tại cựu thuộc địa của Anh này.

Ban thường vụ quốc hội Trung Quốc chắc sẽ chấp thuận các đề nghị về cải cách bầu cử do hành chính trưởng quan Đổng Kiến Hoa đưa ra hồi tuần trước. Ông Đổng Kiến Hoa đề nghị ấn định các điều kiện tiên quyết hạn chế cho cuộc bầu cử năm 2007 để chọn người kế nhiệm ông và cuộc bầu cử năm 2008 để chọn hội đồng lập pháp của Hong Kong.

Theo dự kiến, các nhà lập pháp Trung Quốc sẽ tu chính hiến pháp của Hong Kong để đòi hỏi các thay đổi về bầu cử phải được thực hiện một cách từ từ và có trật tự.

Việc này sẽ khiến cho việc trực tiếp bầu các chức vụ hành pháp và lập pháp gần như không thể thực hiện được. Những người tranh đấu cho dân chủ tại Hong Kong chống đối các thay đổi đó.

Trung Hoa lục địa đã hứa dành cho Hong Kong một mức độ tự trị cao theo hệ thống, "một quốc gia, hai chế độ" khi chủ quyền Hong Kong được chuyển từ Anh Quốc qua cho Trung Quốc vào năm 1997.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG