Đường dẫn truy cập

LESSON #90: Jump through a hoop, Jump out of your skin. - 2004-04-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có động từ Jump là To Jump the gun và To Jump the tracks. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 2 thành ngữ khác cũng có chữ Jump là To Jump Through a Hoop và To Jump Out Of Your Skin. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là To Jump Through a Hoop và To Jump Out Of Your Skin.

Khi quý vị đi xem xiếc, chắc quý vị có dịp thấy các con vật như con chó hay con ngựa nảy xuyên qua những chiếc vòng tròn theo lịnh của người huấn luyện chúng. Những vòng tròn này tiếng Anh gọi là Hoop đánh vần là H-O-O-P. Vì thế thành ngữ To jump through a hoop có nghĩa là làm bất cứ điều gì theo lịnh của người kiểm soát bạn. Người đó có thể là ông chủ, người chồng hay người vợ hay bất cứ người nào mà bạn e sợ hoặc muốn làm vừa lòng. Trong thí dụ sau đây, anh Don Benson kể cho chúng ta nghe về anh Bill, một nhân viên làm việc trong một văn phòng, có lý do để muốn làm vừa lòng ông xếp:

AMERICAN VOICE: (DON BENNSON): Bill has heard rumors that we have to cut our staff. He has a wife and six kids and he is scared to death so he’ll jump through a hoop for the boss every chance he gets.

TEXT: (TRANG): Hoàn cảnh anh Bill như thế nào? Anh ấy nghe đồn là chúng ta phải giảm bớt nhân viên. Anh ấy có vợ và 6 con và anh ấy rất sợ mất việc. Vì thế anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho ông xếp mỗi khi có dịp.

Những chữ mới cần biết là: Rumor đánh vần là R-U-M-O-R nghĩalà tin đồn, Staff đánh vần là S-T-A-F-F nghĩa là ban nhân viên, và Chance đánh vần là C-H-A-N-C-E nghĩa là cơ hội. Bây giờ xin mời quý vị nghe anh Don đọc lại thí dụ này.

AMERICAN VOICE : (DON BENNSON): Bill has heard rumors that we have to cut our staff. He has a wife and six kids and he is scared to death so he’ll jump through a hoop for the boss every chance he gets.

TEXT: (TRANG): Thường thì người ta Jump Through A Hoop vì sợ. Nhưng nhiều khi họ làm như vậy vì yêu quý một người nào đó, như quý vị nghe trong thí dụ thứ hai sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): You can tell that my brother Joe is crazy about Sally. She has the poor guy jump through hoops for her. I never thought he’d ever fall that hard for anybody

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bạn có thể thấy là anh Joe tôi rất say mê cô Sally. Cô ấy bắt anh ấy làm đủ mọi chuyện ch cô hài lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh ấy lại có thể say mê một người nào đến như thế.

Trong thí dụ này, quý vị sẽ thấy có 2 cụm từ có cùng một nghĩa là To Be Crazy about someone, với chữ Crazy đánh vần là C-R-A-Z-Y, và To Fall for someone, với chữ Fall đánh vần là F-A-L-L, tức là say mê một người nào. Bây giờ anh Don sẽ cho ta nghe lại thíù dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): You can tell that my brother Joe is crazy about Sally. She has the poor guy jump through hoops for her. I never thought he’d ever fall that hard for anybody

TEXT:(TRANG): To Jump through a ho op cò htể là không dễ chịu ch lắm, nhưng còn đỡ hơn là To jump out of your skin. Đó à thành ngữ thứ hai rong bìa học hôm nay. Chỉ có một chữ mới là Skin đánh vần là S-K-I-N nghĩa là da. Thật ra thì không ai nhảy ra khỏi da của họ cả. Nhưng người Mỹ thường có óc hài hước nên dùng thành ngữ này để diễn tả sự ngạc nhiên sửng sốt hay sợ hãi quá độ. Trong thí dụ thứ nhất tiếp theo đây, anh Don sẽ cho chúng ta thấy một người bị ngạc nhiên quá độ.

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): When I answered the door and saw my brother standing there, I almost jumped out of my skin. We had not heard from him since he went off to war ten years ago and we thought he was dead.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: khi tôi ra mở cửa và trông thấy anh tôi đứng đó, tôi ngạc nhiên sửng sốt. Chúng tôi không được tin gì về anh kể từ khi anh lên đường đánh giặc cách đây 10 năm, và chúng tôi tưởng anh đã chết.

Chỉ có một cụm từ quý vị mới nghe thấy là To go off to war nghĩa là lên đường ra trận, trong đó có chữ War đánh vần là W-A-R nghĩa là chiến tranh. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ To jump out of one’s skin: AMERICAN VOICE: (DON BENSON): When I answered the door and saw my brother standing there, I almost jumped out of my skin. We had not heard from him since he went off to war ten years ago and we thought he was dead.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây, chúng ta sẽ thấy nột người xợ hãi đến tột độ vì ông ta đang chơi đánh gôn thì trời bắt đầu mưa và suýt nữa ông ta bị sét đánh. Xin mời anh Don:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): There was a flash and a loud bang and I jumped out of my skin. A bolt of lightning had hit the tree . It split the tree in two, but I was very lucky.I was scared to death but okay. TEXT:(TRANG): Ông này kể lại kinh nghiệm như sau. Có một lằn chớp lóe lên và một tiếng nổ lớn, và tôi giật nảy người vì sợ hãi. Một tia sét đã đánh vào cái cây và chẻ cây này ra làm hai. Nhưng tôi rất may mắn, chỉ sợ hãi nhưng không bị hề hấn gì.

Những chữ mới trong thí dụ này là: Flash đánh vần là F-L-A-S-H nghĩa là một lằn chớp, Bang đánh vần là B-A-N-G nghĩa là tiêng nổ. Lightning đánh vần là L-I-G-H-T-N-I-N-G nghĩa là tia sét, và Scared đánh vần là S-C-A-R-E-D nghĩa là sợ hãi. Bây giờ xin mời anh Don cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): There was a flash and a loud bang and I jumped out of my skin. A bolt of lightning had hit the tree . It split the tree in two, but I was very lucky.I was scared to death but okay. TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Jump Out Of One’s Skin vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Jump Through a Hoop nghĩa là làm bất cứ điều gì cho một người vì sợ hãi hay yêu quý người đó. Và thứ hai là To Jump Out Of one’s Skin nghĩa là ngạc nhiên sửng sốt hay sợ hãi tột độ. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG