Đường dẫn truy cập

Phe dân chủ tố cáo ông Đổng Kiến Hoa làm ngơ trước ước muốn có dân chủ của nhân dân Hồng Kông. - 2004-04-16


Phe dân chủ tại Hồng Kông tố cáo hành chánh chưởng quan Đổng Kiến Hoa làm ngơ trước ước muốn có dân chủ của nhân dân trên lãnh địa này.

Trong một cuộc họp dài 1 tiếng đồng hồ hôm nay tại cựu thuộc địa của Anh Quốc, ông Đổng Kiến Hoa kêu gọi 17 nhà lãnh đạo đòi dân chủ tại Hồng Kông tự tìm cách hòa giải. Nhưng các nhà lãnh đạo đối lập mô tả lời kêu gọi đối thoại thêm nữa của ông Đổng Kiến Hoa là thiếu chân thành.

Cuộc họp hôm nay diễn ra một ngày sau khi hành chánh chưởng quan Hồng Kông đề nghị với Bắc Kinh rằng những thay đổi về bầu cử tại Hồng Kông nên tiến hành dần dần và có trật tự .

Các lãnh tụ đối lập nói rằng phúc trình của ông Đổng Kiến Hoa đã đặt tất cả mọi quyết định về cải cách chính trị tại Hồng Kông vào tay Trung Quốc và rằng ông Đổng Kiến Hoa đã không nhận thức được khát vọng dân chủ của người dân Hồng Kông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG