Đường dẫn truy cập

LESSON #87: Red and Green. - 2004-04-14


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới có liên quan đến hai màu là màu đỏ tiếng Anh là Red đánh vần là R-E-D, và xanh lá cây tiếng Anh là Green đánh vần là G-R-E-E-N. Các thành ngữ mới này là To see red. To paint the town red, Green with envy, và To get the green light. Chúng tôi xin nhắc lại, 4 thành ngữ này là To see red. To paint the town red, Green with envy, và To get the green light.

Thành ngữ thứ nhất To See Red có nghĩa là nổi giận bừng bừng. Có người cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ chuyện người đấu bò bên Tây Ban Nha vẫy một mảnh vải đỏ trước mặt một con bò để chocï cho nó nổi giận và húc vào anh ta. Tuy niên, nhiều người khác thì lại cho rằng sở dĩ có thành ngữ này là vì khi người ta nổi giận, mặt họ trở nên đỏ bừng lên. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây do anh Don Benson đọc về một anh chàng trở nên giận dữ sau khi đưa chiếc xe ô tô bị hư cho tiệm sửa.

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): When I saw the bill to fix my car, I thought it was way too high. And when I drove it home I really saw red! I had paid 800 dollars and the car was in worse shape than before.

TEXT: (TRANG): Anh chàng này than thở như sau: Khi tôi trông thấy hóa đơn tính tiền chữa xe tôi cho là nó quá đắt. Và khi tôi lái xe về nhà tôi càng tức giận hơn nữa. Tôi đã trả 800 đô la mà chiếc xe bây giờ lại còn tệ hơn lúc trước

Những chữ mới cần chú ý đến là: Bill đánh vần là B-I-L-L nghĩalà hóa đơn thanh toán, và To Fix đánh vần là F-I-X nghĩa à sửa chữa. Bây giờ xin mời anh Don cho nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON BENSON): When I saw the bill to fix my car, I thought it was way too high. And when I drove it home I really saw red! I had paid 800 dollars and the car was in worse shape than before.

TEXT: (TRANG): Màu đỏ còn được dùng trong thành ngữ To paint the town red, nghĩa đen là sơn cả tỉnh thành màu đỏ, nhưng sự thật, có nghĩa là đi ăn chơi la cà tại các quán rượu vào buổi tối. Một nhân viên tiếp thị vừa nhận được một đơn đặt hàng của một công ty lớn. Anh ta rất vui mừng vànói với các đồng nghiệp như sau:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Hey, I just got a phone call. We made the sale! So I want to take you guys out to dinner and then hit the night spots. We worked hard for this, so let’s go paint the town red.

TEXT: (TRANG): Anh chàng nói với các bạn như sau: Này các anh, tôi vừa nhận được một cú điện thoại. Chúng ta đã bán được hàng. Vì thế tôi muốn đưa các anh đi ăn tối rồi sau đó đi chơi tại các quán rượu. Chúng ta đã làm việc cực nhọc mới thành công, vì thế bây giờ chúng ta đi ăn chơi thả giàn.

Những chữ mới trong thí dụ này là: Sale đánh vần là S-A-L-E nghĩa là một vụ bán hàng, và Night spot đánh vần là N-I-G-H-T và Spot nghĩa là chỗ ăn chơi buổi tối. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Hey, I just got a phone call. We made the sale! So I want to take you guys out to dinner and then hit the night spots. We worked hard for this, so let’s go paint the town red.

TEXT:(TRANG): Quay sang màu xanh lá cây tức là màu Green đánh vần là G-R-E-E-N, người Tây phương thường dùng màu này để chỉ sự ghen tức, như ta thấy thành ngữ Green with jealousy hay Green with envy. Ta hãy nghe câu chuyện sau đây về anh Joe ghen tị một bạn đồng nghiệp là cô Mary vì cô này vừa được thăng chức trước anh ta:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I hear Joe’s green with envy because Mary was promoted ahead of him. He complained that he has worked here longer than she has, but the truth is she simply does a better job than he does.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi nghe nói anh Joe hết sức ghen tị cô Mary bởi vì cô ấy được thăng chức trước anh ta. Anh ta than phiên là anh làm viêc ở đây lâu hơn cô ấy, nhưng sự thật là cô ấy làm việc giỏi hơn anh ta.

Có 2 chữ mới cần chú ý là.To pormote đánh vần là P-R-O-M-O-T-E nghĩa là đề bạt hay thăng chức, và To Complain đánh ần là C-O-M-P-L-A-I-N nghĩa là than phiền. Bây giờ, anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I hear Joe’s green with envy because Mary was promoted ahead of him. He complained that he has worked here longer than she has, but the truth is she simply does a better job than he does.

TEXT:(TRANG): Màu green không phải lúc nào cũng được dùng để chỉ sự ghen tị, mà còn được dùng để chỉ được phép làm điều gì, hay là được bật đèn xanh, như ta thấy trong thành ngữ to Get the Green light. Thành ngữ này xuất xứ từ màu xanh của các đèn lưu thông xanh đỏ trên đường phố. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Good news! We got the green light we have been waiting for to start the new project. And the boss is giving us more funds and people to do the job. We’ll start next Monday. TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tin mừng! Chúng ta vừa được phép khởi sự dự án mới mà chúng ta chờ đợi từ lâu, Và ông chủ sẽ cho chúng ta thêm tiền và nhân viên để thực hiện dự án này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới.

Có 2 chữ mới cần biết là: Project đánh vần là P-R-O-J-E-C-T nghĩa là dự án, và funds đánh vần là F-U-N-D-S nghĩa là ngân quỹ hay tiền tài trợ. Bây giờ xin mời anh Don cho nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Good news! We got the green light we have been waiting for to start the new project. And the boss is giving us more funds and people to do the job. We’ll start next Monday.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To get the green light vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới. Một là To See red nghĩa là nổi giận bừng bừng. Hai là To paint the town red nghĩa là ăn chơi thả giàn. Ba là Green with envy nghĩa là ghen tức đến xanh mặt, và bốn là To get the green light nghĩa là được phép làm điều gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG