Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Trung Ương dự định tiến hành kiểm toán để xác định mức nợ quá hạn của hệ thống ngân hàng Việt Nam. - 2004-04-12


Ngân hàng Trung Ương Việt Nam dự định tiến hành một cuộc kiểm toán trên cả nước để xác định mức nợ quá hạn của cả hệ thống ngân hàng trong nước.

Mức nợ xấu của các ngân hàng từ lâu nay vẫn là một câu hỏi của các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm ăn tại Việt Nam, nhưng câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, bởi vì Việt Nam có tục lệ phổ biến rất ít thông tin về những món nợ xấu của ngân hàng.

Ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ Trưởng Vụ Sách Lược Phát Triển Ngân Hàng của Ngân hàng Trung Ương, nói rằng công tác kiểm toán sẽ mất khoảng 2 tháng, sử dụng khoảng 300 nhân viên. Dựa trên kết quả kiểm toán, Ngân hàng Trung Ương có thể đề ra tiêu chuẩn mới, để xác định thế nào thì được xem là nợ xấu, và hy vọng rằng các tiêu chuẩn này sẽ phù hợp với các đòi hỏi của quốc tế.

Hồi đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương nói rằng các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu là 5,79%, như vậy là khá hơn con số đưa ra tháng 11 ngăm ngoái, lúc bấy giờ là 6,04%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài không mấy tin tưởng vào con số này.

Hồi cuối năm ngoái, Ngân Hàng Thế Giới ước tính hệ thống ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ nợ xấu từ 15 đến 20%, có nghĩa là cứ 100 người vay của ngân hàng thì có từ 15 đến 20 người không đủ khả năng thanh toán, hoặc trốn nợ.

Đa số con nợ thuộc diện này là các xí nghiệp quốc doanh, theo chế độ làm chủ tập thể, cho nên chẳng có ai chịu trách nhiệm cả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG