Đường dẫn truy cập

Australia chấp thuận đạo luật cho phép Australia và Đông Timor cùng chia sẻ thu nhập dầu khí từ một mỏ dầu trong biển Timor. - 2004-03-30


Quốc hội Australia đã chấp thuận một đạo luật cho phép Australia và Đông Timor cùng chia sẻ thu nhập do dầu khí được sản xuất từ một mỏ dầu trong biển Timor.

Theo đạo luật này, thì Australia sẽ giữ khoảng 80% thu nhập từ mỏ dầu mang tên là Greater Sunrise , và Đông Timor sẽ được 20%. Tuy nhiên, những người chống đối ở Canberra cũng như ở Dili thì cho rằng Đông Timor bị bóc lột.

Đông Timor đã thỏa thuận với sự dàn xếp này năm 2002, mặc dầu sau đó các viên chức nói rằng họ bị áp lực từ phía Australia và các công ty dầu hỏa để phải chấp nhận giải pháp này. Quốc hội Đông Timor chưa phê chuẩn sự sắp xếp này.

Theo giới phân tích, thì mỏ dầu hỏa Great Sunrise có thể chứa ít nhất 10 tỷ Mỹ kim dầu khí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG