Đường dẫn truy cập

Tòa Thượng thẩm Ðài Loan không chịu tuyên bố vô hiệu hóa cuộc bầu cử. - 2004-03-24


Một thỏa thuận sơ bộ nhằm giải quyết vụ tranh chấp về cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan đã bị đỗ vỡ, sau khi tòa Thượng thẩm ở đảo quốc này không chịu tuyên bố vô hiệu hóa cuộc bầu cử.

Phe thất bại trong cuộc bầu cử, là Quốc dân Đảng, đã bác bỏ một nỗ lực ở quốc hội ngày hôm nay nhằm sửa đổi luật bầu cử, theo đó, một cuộc kiểm phiếu lại sẽ được tiến hành trong trường hợp kết quả bầu cử khít khao. Đảng Dân chủ Tiến bộ đương quyền đã dề nghị dự luật vừa kể và cũng đồng ý để cho qui định này có hiệu lực hồi tố nhằm áp dụng cho cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ 7 vừa qua.

Tuy nhiên, phe đối lập nói rằng họ không thể đồng ý đối với đề nghị tiến hành một cuộc kiểm phiếu lại của hệ thống hành chánh, và đòi hỏi là phải có một ủy ban độc lập soát xét lại kết quả bầu cử.

Trước đó trong ngày hôm nay, tòa Thượng thẩm Đài Loan bác bỏ một yêu cầu của phe đối lập đòi tòa tuyên bố vô hiệu hóa cuộc bầu cử. Tòa án này cho rằng đòi hỏi đó không thích hợp vì Ủy ban bầu cử chưa chính thức tuyên bố ông Trần Thủy Biển đắc cử.

Trong khi đó, theo một học giả thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, ông James Huang, thì việc đếm phiếu lại là cơ hội duy nhất để có thể thay đổi kết quả bầu cử, vì các bằng chứng hỗ trợ cho những tố cáo nói rằng bầu cử có gian lận không đủ vững chắc.

Giáo sư James Huang nói đại ý rằng dựa trên những bằng chứng được trình bày cho đến nay, thật khó mà tưởng tượng là một cuộc bầu cử khác sẽ được tổ chức trong vòng 1 tháng hay 6 tháng nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG