Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn cô Katie Kiều Dung Nguyễn, chuyên viên cố vấn kinh doanh tại Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương quận Cam - Phần 2. - 2004-03-05


Tuần trước, chúng tôi đã cho phát thanh phần đầu cuộc phỏng vấn cô Katie Kiều Dung Nguyễn, chuyên viên cố vấn kinh doanh tại Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương quận Cam, một chương trình phát triển kinh tế được sự tài trợ của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ và một số trường đại học trong vùng nam California. Sau đây là phần thứ nhì và cũng là phần chót của cuộc phỏng vấn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG