Đường dẫn truy cập

Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Horst Koehler từ chức. - 2004-03-05


Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế, ông Horst Koehler, đã từ chức để ra ứng cử chức vụ Tổng thống nước Đức.

Hôm qua, liên minh trung tả đối lập tại Đức đã đề cử ông Koehler ra tranh cử để đảm nhiệm một chức vụ có tính cách nghi thức rộng lớn hơn.

Ông Koehler tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Washington rằng ông lấy làm vinh dự được đề cử ra tranh cử tổng thống nước Đức và nói rằng ông có thể đem kinh nghiệm về quốc tế của ông để phục vụ đất nước. Ông đã giữ chức Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế từ năm 2000.

Trước đây ông Koehler đã giúp thương thuyết để nước Đức thống nhất và thảo bản hiệp ước dùng đồng Euro làm chỉ tệ chung cho các nước Âu Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG