Đường dẫn truy cập

Các cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng Tư. - 2004-02-29


Ủy ban bầu cử của Ấn Độ loan báo các cuộc tổng tuyển cử sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng Tư và sẽ tiến hành làm 4 giai đoạn, kết thúc vào ngày 10 tháng 5. Là quốc gia theo thể chế dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã tổ chức cuộc bầu cử qua nhiều giai đoạn để nhân viên an ninh có thể di chuyển từ vùng này qua vùng khác để bảo đảm an ninh tại các nơi bầu cử.

Ủy viên chính của ủy ban bầu cử Ấn Độ, ông T.S. Krishnamurthy, coi cuộc bầu cử sắp tới là có tính cách lịch sửû và độc nhất vô nhị.

Theo ông Krishnamurthy, lần đầu tiên Ấn Độ sẽ có một cuộc bầu cử hoàn toàn bằng phương tiện điện tử. Các máy bỏ phiếu điện tử được đề nghị đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ vùng Hy Mã Lạp Sơn cho đến mỏm cực nam cuả Ấn Độ là Kanya Kumari.

Thủ tướng Atal Behari Vajpayee đã tổ chức các cuộc bầu cử gần 6 tháng trước hạn với hy vọng là đảng Bharatiya Janata đương quyền của ông có thể tận dụng tình trạng bột phát kinh tế hiện nay, cùng những thắng lợi mới đây trong các cuộc bầu cử cấp bangï và các triển vọng tốt đẹp hơn về hòa bình với Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG