Đường dẫn truy cập

Toà án Tối cao bang California bác bỏ yêu cầu của bộ trưởng tư pháp tiểu bang muốn ngăn chặn việc cấp giấy hôn thú cho các người đồng tính. - 2004-02-28


Toà án Tối cao của tiểu bang California đã bác bỏ yêu cầu của bộ trưởng tư pháp tiểu bang muốn ngăn chặn việc thành phố San Francisco cấp giấy hôn thú cho các người đồng tính.

Ông Bill Lockyer, bộ trưởng tư pháp hôm qua đã lý luận rằng các luật lệ của tiểu bang định nghĩa việc hôn nhân là sự kết hợp giữa một người thuộc phái nam và một người thuộc phái nữ phải được tôn trọng triệt để.

Ông Rockyer đã yêu cầu toà án tối cao hủy bỏ hàng ngàn giấy hôn thú do thành phố San Francisco phần lớn cấp cho đến khi các thẩm phán toà án tối cao phán quyết về tính cách hợp pháp của các cuộc hôn nhân đồng phái.

Thay vào đó toà án tối cao đã yêu cầu thành phố San Francisco trong một tuần lễ phải đệ nạp luận chứng để bào chữa cho việc cấp giấy hôn thú cho những cặp đồng tính.

Cũng liên quan đến vấn đề này, thị trưởng của thị trấn New Paltz, một thị trấn nhỏ ở tiểu bang New York, đã trở thành viên chức thứ nhì tại một thành phố Hoa Kỳ đã chính thức chứng nhận hôn nhân cho những người đồng tính.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG