Đường dẫn truy cập

Các công ty Hoa Kỳ lạc quan về tương lai và tiềm năng của Việt Nam. - 2004-02-25


Hoa Kỳ đang là bạn hàng số một của Việt Nam. Trao đổi hai chiều đã tăng gấp ba lần kể từ khi ký Hiệp Định Thương Mại Song Phương. Theo phúc trình của Hội đồng Thương mại Việt Mỹ, một tổ chức hô hào phát triển thương mại hai nước, thì nhìn chung, các công ty Hoa Kỳ vẫn lạc quan về tương lai và tiềm năng của Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam đang cố gắng cải tổ kinh tế. Sau khi luật Đầu tư ban hành được 6 tháng, đã có 45 ngàn xí nghiệp tư nhân đăng ký, con số này bằng với tổng số xí nghiệp tư nhân đăng ký trong 9 năm trước đó. Việc nới rộng khu vực tư nhân là một điều kiện thuận lợi, mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ. Hiệp Định Thương Mại Song Phương tiếp tục làm lợi cho Việt Nam và đồng thời phát huy cải cách theo kiểu kinh tế thị trường, khuyến khích chuyện tôn trọng luật pháp, cách tiếp cận thông tin thương mại được thoáng hơn, và đòi hỏi chính quyền phải có thêm sự minh bạch đối với các doanh nghiệp.

Cơ quan viện trợ của Hoa Kỳ cũng giúp đỡ Việt Nam trong việc mở các khóa huấn luyện, các chương trình tham quan về kỹ thuật, phát triển luật pháp, v.v… Các công ty Hoa Kỳ làm ăn tại Việt Nam có thể được bảo hiểm rủi ro, qua cơ quan OPIC, hoặc có thể vay tiền qua Ngân hàng Xuất Nhập khẩu của chính phủ liên bang. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng mở những cuộc đối thoại hàng năm về quyền của người lao động theo như quy định của Tổ chức Lao Động Quốc tế, trong đó có quyền được bảo hiểm, được hưởng lương phụ trội nếu làm quá giờ, được trợ cấp tàn phế, được hưởng hưu bổng, và không sử dụng trẻ nhỏ trong lao động hoặc buôn bán trẻ nhỏ trái phép ngang qua biên giới.

Mặc dù nhìn chung Hiệp Định Thương Mại Song Phương hết sức thành công, nhưng cũng có những vấn đề. Vì dụ như vụ kiện phá giá tôm hoặc cá basa. Hàng dệt may của Việt Nam phải giảm bớt mức sản xuất trước hạn ngạch quota do Hoa Kỳ áp đặt. Các luật lệ và tôn trọng tài sản trí tuệ đã cải tiến mặc dù chưa thực thi đúng mức.

Giấy phép cấp cho các công ty Hoa Kỳ đầu tư trong các ngành dịch vụ vẫn còn tiến một cách chậm chạp. Các sản phẩm của Việt Nam cũng bị vi phạm tác quyền tại Hoa Kỳ. Đôi bên đều có một danh sách các lời kêu ca mà ủy ban thực hiện Hiệp Định Thương Mại Song Phương đang cố giải quyết.

Phía Hoa Kỳ hy vọng đóng góp vào tiến trình mở cửa kinh tế của Việt Nam, gia tăng tính minh bạch trong chính quyền, nâng cao mực sống người dân, gia tăng hội nhập của Việt Nam vào khung cảnh kinh tế thế giới, và cải cách chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG